Jakie standardy powinna spełniać woda kotłowa?

Woda znajduje szerokie zastosowanie nie tylko w naszym codziennym życiu, ale również w przemyśle. Specyficzną jej odmianą jest tak zwana woda kotłowa, która wykorzystywana jest między innymi w kotłowniach parowych. Woda tego typu musi spełniać określone standardy, by mogła zostać użyta do zasilenia konkretnych instalacji – w przeciwnym wypadku może doprowadzić do poważnych zniszczeń i strat.

Kotły parowe

Twardość przede wszystkim

Kluczowym parametrem wody kotłowej jest jej twardość, określana poprzez zawartość jonów wapnia i magnezu. Dlaczego to takie istotne? Powody są dwa. Przede wszystkim wapń i magnez pod wpływem wysokiej temperatury (a właśnie w takich warunkach eksploatowana jest woda kotłowa) wytrącają się z wody, tworząc na elementach instalacji – np. rurach i zaworach – warstwę białego osadu, nazywanego kamieniem kotłowy. Osad ten, choć nieszkodliwy dla zdrowia, przyczynia się do przyspieszonego zużywania się wspomnianych elementów. Wynika to z faktu, że charakteryzuje się on niską przewodnością energii cieplnej – innymi słowy, uniemożliwia prawidłowe ogrzewanie wody znajdującej się w instalacji. W takiej sytuacji konieczne jest zwiększenie wydajności urządzeń grzewczych, to z kolei powoduje przyspieszone ich niszczenie. Inną sprawą jest, że woda twarda charakteryzuje się wysokim napięciem powierzchniowym, przez co słabiej rozpuszcza zanieczyszczenia. Woda kotłowa używana w instalacjach myjących i płuczących nie może być twarda, ponieważ mycie nią czegokolwiek wymusza stosowanie nieproporcjonalnie dużej ilości detergentów. Woda kotłowa zmiękczana jest zazwyczaj w procesie wymiany jonowej – jony wapnia i magnezu zastępowane są w niej jonami sodu. Technologie do uzdatniania wody pod tym kątem znajdziemy m.in. w ofercie firmy Aqua-Concept.

Współczynnik pH

Parametr te służy określenie, czy woda ma odczyn kwasowy lub zasadowy – w tym celu stosuje się 15-stopniową skalę, na które 0 oznacza odczyn mocno kwasowy, zaś 14 odczyn mocno zasadowy. Zarówno woda zbyt zasadowa, jak i zbyt kwaśna wpływa na rozwój korozji w instalacjach złożonych z metalowych elementów, dlatego też standardem w przemyśle jest stosowanie wody o odczynie neutralnym, to znaczy wynoszącym od 6,5 do 7,5 pH.

Skład chemiczny

Podobnie jak odczyn wody, również jej skład chemiczny może decydować o jej właściwościach korozyjnych. Inne konsekwencje stosowania wody o zawartości dużej ilości niepożądanych związków chemicznych, to między innymi mętnienie wody, rozwój bakterii i innych mikroorganizmów czy zmiana parametrów dotyczących przewodnictwa elektrycznego cieczy.

Czystość mikrobiologiczna

Woda kotłowa musi być wolna od mikroorganizmów, takich jak bakterie, grzyby i glony – obecność drobnoustrojów może przyczyniać się do powstawania w wodzie śluzów, które wpływają na właściwości wody, a także mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia i zatykania instalacji. Z tego samego powodu wodę oczyszcza się fizycznie z różnego rodzaju osadów, np. piasku, szlamu.

śr. ocena 0 / głosów 0