Jakie rodzaje badań nieniszczących wyróżniamy?

Specyfika badań nieniszczących polega na sprawdzaniu różnego rodzaju materiałów konstrukcyjnych, wykonanych spoin, czy wyrobów hutniczych. Sam proces ma na celu ocenę stanu oraz trwałości wybranych elementów przy jednoczesnym nienaruszaniu ich struktury. Nie wpływa on w żaden sposób na właściwości wytrzymałościowe badanych materiałów. Sprawdź, jakie metody badań nieniszczących są obecnie najpopularniej i co je wyróżnia.

badania nieniszczące

Dlaczego wykonuje się badania nieniszczące?

Wymogi względem jakości różnego rodzaju materiałów wykorzystywanych m.in. w produkcji generują konieczność przeprowadzania badań, które ją potwierdzają, a jednocześnie nie naruszają ich struktury. Są to zarówno pojedyncze badania nieniszczące, jak i całe serie testów, które dają możliwość sprawdzenia, czy dany element spełnia wszystkie wymogi wytrzymałościowe i eksploatacyjne.

Główną zaletą badań nieniszczących, określanych jako NDT, jest fakt, że nie mają one wpływu na badany element. Dzięki temu można w dokładny sposób określić jego jakość przy jednoczesnym zachowaniu struktury. Tego typu badania zależnie od branży przeprowadza się na każdym etapie produkcji, czy nawet w trakcie eksploatacji – tłumaczy specjalista z firmy STUDE.

Jakie rodzaje badań nieniszczących cieszą się największą popularnością?

Wyróżnia się cztery podstawowe badania, które nie naruszają struktury elementu. Zalicza się do nich próby:

– ultradźwiękowe,

– magnetyczne,

– penetracyjne,

– wizualne.

Badanie ultradźwiękowe najczęściej wykorzystuje się przy sprawdzaniu wszelkich elementów związanych z ogólnie pojętym przemysłem. Pozwala ono określić stan odlewów, czy spoin wykonanych z różnego rodzaju materiałów. W celu uzyskania niezbędnych informacji wykorzystuje się urządzenie określane mianem defektoskopu ultradźwiękowego, który wyposażony jest w różnego rodzaju głowice. Dzięki użyciu tej metody z łatwością można stwierdzić, czy na danej powierzchni nie ma żadnych wewnętrznych pęknięć lub, czy odlewach nie występują puste miejsca.

Badania magnetyczne wykonuje się na powierzchni sprawdzanych elementów. Metoda ta ceniona jest przede wszystkim za wyjątkową precyzję. Jednocześnie przeprowadza się ją w bardzo prosty sposób. Badanie magnetyczno-proszkowe stosuje się w przypadku każdego materiału, który wykazuje właściwości magnetyczne. Pozwala ono uwidocznić miejsca, w których dochodzi do rozproszenia magnetycznego, co w praktyce oznacza niedoskonałość materiału objawiającą się np. pęknięciami. Pod badanie magnetyczne zaliczyć można metodę penetracyjną. Działa na podobnej zasadzie, jednak również z tymi materiałami, które nie wykazują wspomnianych właściwości magnetycznych. Jest ono natomiast bardzo pomocne w ocenie jakości elementów wykonanych np. z aluminium czy stali nierdzewnej.

Wizualne sprawdzanie jakości elementu

Nie licząc wymienionych wcześniej badań zaliczanych do nieniszczących, warto wspomnieć również o najpopularniejszej metodzie wizualnej. Wspomaga się ją prostymi narzędziami, takimi jak latarka czy miarka. Dzięki niej możliwe jest wykrycie różnego rodzaju niezgodności związanych z kształtem lub wymiarem badanych elementów.

śr. ocena 0 / głosów 0