Jak wygląda granulacja tworzyw sztucznych?

Granulacja tworzyw sztucznych to zaawansowany proces technologiczny, który wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. Granulowanie jest wykorzystywane do tworzenia pelletu, pasz dla zwierząt, ale również do przetwarzania tworzyw sztucznych. W jego wyniku powstaje regranulat, którego można ponownie użyć. Jak przebiega ten proces i jakie są zalety jego stosowania?

Granulowanie tworzyw sztucznych jest ważnym etapem recyklingu. To niezwykle istotny proces, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy kładzie się tak duży nacisk na ekologię i segregację odpadów. Ten sposób przetwarzania plastiku jest całkowicie neutralny dla środowiska, ponieważ nie wytwarzają się w trakcie jego realizacji żadne dodatkowe odpady ani spaliny, a dzięki jego zastosowaniu tworzywa sztuczne mogą być ponownie użyte do produkcji np. opakowań plastikowych.

Jak przebiega granulacja?

Ten etap wydaje się być skomplikowany, ponieważ wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. Poprosiliśmy eksperta z firmy DARSTA w Obornikach, aby opowiedział nam o przebiegu granulacji.  Pierwszym krok polega na skanowaniu i separacji odpowiednich części przetwarzanych elementów z tworzywa, aby wybrać te, które nadają się do ponownego wykorzystania. Uzyskany półprodukt jest oczyszczony tak, aby każda granulka ma takie same właściwości.

Następnie tworzywo jest rozdrabniane na małe kawałki przez specjalnie dobrane nitki tnące, po czym następuje regranulacja do postaci małych ziarenek. Jakość granulatu, który powstanie w wyniku tego procesu zależy od tego, jak silne wiązania między cząsteczkami występują w danym materiale oraz od siły maszyny tnącej.

Granulacja odbywa się na linii technologicznej i tam następują poszczególne jej etapy takie jak: ważenie, dozowanie, mieszanie, uszlachetnianie i inne. Na samym końcu granulat jest pakowany i może być wysłany do innego zakładu przetwarzającego tworzywa sztuczne. Cały proces jest w pełni ekologiczny i nie zagraża w żadnym stopniu środowisku naturalnemu.

Jakie są zalety granulacji tworzyw sztucznych?

Granulowanie plastiku służy temu, by odpady mogły zostać przetworzone na nowe produkty. Granulacja tworzyw sztucznych służy więc ochronie środowiska naturalnego przed nadmierną ilością śmieci z tworzywa sztucznego. Jakie są inne zalety granulacji? Wymienić warto:

-zmniejszenie kosztów transportów tworzywa sztucznego,
-stały skład mieszanki do ponownego wykorzystania,
-łatwość precyzyjnego dozowania.

Maszyny do granulacji tworzyw są produkowane przez specjalistyczne zakłady i występują w wielu różnych wariantach w zależności od potrzeb odbiorcy plastikowych odpadów. Branża przetwórstwa tworzyw stale się rozwija, dlatego recykling będzie coraz skuteczniejszy.

śr. ocena 5 / głosów 5