Jak ważyć materiały w trakcie przeładunku?

Przeładunki to z pewnością dość czasochłonny, lecz przecież nieodłączny element transportu i dystrybucji różnego rodzaju materiałów. Nie da się żadnego towaru gdziekolwiek dostarczyć bez jego wcześniejszego załadowania na jakiś środek transportu i bez późniejszego rozładowania. Wysyłając lub przyjmując towary, musimy wiedzieć, ile ich jest; w przypadku produktów policzalnych stosunkowo łatwo można to sprawdzić. Inaczej sprawy mają się z towarami masowymi.

Kontrola towaru do transportu

Tradycyjne ważenie

Jedynym precyzyjnym sposobem kontrolowania ilości transportowanych towarów masowych jest ich ważenie. Dotyczy to takich produktów jak węgiel, drewno, zboże, złom, kruszywa, niekonfekcjonowanego cementu i tym podobnych. Tradycyjne ważenie jest dosyć kłopotliwe; należy umieścić porcję jakiegoś produktu  na wadze, później ją zdjąć i załadować na samochód lub na jakiś inny środek transportu  – czynność tę należy powtarzać wielokrotnie dla całego ładunku. Oczywiście pewnych produktów nie ważymy, a ich masa obliczana jest szacunkowo na podstawie objętości, jaką one zajmują, niemniej w wielu przypadkach użycie wagi jest po prostu konieczne. Owo tradycyjne ważenie niewątpliwie zajmuje sporo czasu i wysiłku, więc najzwyczajniej w świecie jest też kosztowne. O specjalnych wagach przeładunkowych, które znacznie przyśpieszają prace związane z ważeniem towarów, opowiadali nam pracownicy firmy TAMTRON, produkującej najróżnorodniejsze urządzenia wagowe oraz prowadzącej własne laboratorium wzorcujące czy wypożyczalnię wzorców mas.

Szybkie ważenie w czasie przeładunku

Znamy wagi sklepowe, wiemy, że istnieją wagi kolejowesamochodowetaśmociągowehakowe, domyślamy się, że istnieją też specjalne wagi dźwigowe, lecz najpewniej pojęcie „waga do przeładunku” większości z nas nic nie mówi. Czym szczególnym cechuje się urządzenie, dla którego owo pojęcie zarezerwowano? Posłużymy się tutaj przykładem wagi Tamtron Power, produkowanej przez wspomnianą przez nas wcześniej firmę. Otóż jej najistotniejszą zaletą jest możliwość ważenia materiałów podczas normalnego procesu przeładunkowego i rejestrowania danych oraz ich przenoszenia w formie elektronicznej w czasie rzeczywistym do systemu (np. oprogramowania ERP), służącego planowaniu zasobów przedsiębiorstwa. Taki sposób obliczania masy przeładowywanych towarów ułatwia organizację produkcji, handlu, logistyki, magazynowania i wreszcie daje lepszy nadzór nad finansami firmy. Wagi przeładunkowe podobnego typu jak w naszym przykładzie będą szczególnie użyteczne w portach morskich, terminalach, zakładach recyklingu w firmach produkcyjnych, w przemyśle leśnym i w wielu innych przedsiębiorstwach.

Rzecz jasna takie wagi muszą być również legalizowane więc i każda waga przeładunkowa  powinna zostać poddana Ocenie Zgodności oraz dodatkowo można wykonać wzorcowanie takiej wagi.

śr. ocena 5 / głosów 14