Jak powstają izolacje przemysłowe?

Stosowanie izolacji jest niezbędna niemal we wszystkich branżach. Działanie to może chronić przedmioty czy konstrukcje przed szkodliwym wpływem temperatury, hałasem, drganiami czy dostępem powietrza. W zależności od potrzeb i miejsca zastosowania używa się takich materiałów, które mają najniższy stopień przepuszczalności danego czynnika. Właściwa izolacja ma szczególne znaczenie w zakładach przemysłowych. Zobacz, jak powstają izolacje przemysłowe. Izolacja, […]

izolacja przemysłowa

Stosowanie izolacji jest niezbędna niemal we wszystkich branżach. Działanie to może chronić przedmioty czy konstrukcje przed szkodliwym wpływem temperatury, hałasem, drganiami czy dostępem powietrza. W zależności od potrzeb i miejsca zastosowania używa się takich materiałów, które mają najniższy stopień przepuszczalności danego czynnika. Właściwa izolacja ma szczególne znaczenie w zakładach przemysłowych. Zobacz, jak powstają izolacje przemysłowe.

Izolacja, czyli co?

Z pojęciem izolacji spotykasz się w wielu sytuacjach. Jest ona stosowana wszędzie tam, gdzie istotne jest ograniczenie wpływu danego czynnika na izolowaną przestrzeń. Wyróżnia się izolację termiczną, akustyczną, wodną, izolację drgań i wiele innych. Każda z nich znajduje swoje zastosowanie w konkretnych warunkach. Miejscami, gdzie izolowanie ma kluczowe znaczenie, są zakłady przemysłowe wykorzystujące do pracy urządzenia o dużej mocy, a także wyposażone w zaawansowane technologiczne instalacje. Jak powstają izolację przemysłowe?

Izolacje akustyczne

Izolacje akustyczne pełnią ważną rolę w dużych zakładach przetwórczych, ponieważ chronią słuch pracowników przed negatywnych wpływem hałasu wytwarzanym przez pracujące maszyny. Jak wyjaśnia specjalista z firmy IzoSerwis, izolacja akustyczna w halach produkcyjnych ma na celu nie tylko dbanie o zdrowie pracowników, ale także ochronę urządzeń przed wpływem fal akustycznych, które mogłyby zakłócać ich pracę.

Tego rodzaju ochronę przed dźwiękami stosuje się w wielu różnych urządzeniach, rurociągach, kanałach, a także w postaci tłumików wlotu i wylotu. Jako izolację przed hałasem stosuje się głównie maty wygłuszające i pianki akustyczne. Istotne jest szczelne połączenie dwóch elementów materiału dźwiękochłonnego, ponieważ bez niego nie będą pełnić swojej funkcji w prawidłowy sposób. Z izolacją akustyczną często wiąże się także tłumienie drgań wytwarzanych przez urządzenia.

Izolacje termiczne

Ten typ dzieli się na izolację ciepło- i zimnochronną. Materiały minimalizujące utratę ciepła stosuje się głównie w różnego typu zbiornikach, kotłach, kanałach spalin, sieciach ciepłowniczych i elektrofiltrach. Tworzywem, które dobrze się sprawdza w roli izolatora termicznego, jest wełna mineralna, z której wykonuje się maty i otuliny. Stosowane są także wyroby krzemianowo-wapniowe.

Izolowanie zimnochronne dotyczy komór chłodniczych, urządzeń klimatyzacyjnych oraz aparatów i zbiorników, w których musi być utrzymana niska temperatura. Jako izolacja przemysłowa mająca na celu ochronę przed ciepłem sprawdzają się płyty ze styropianu, płyty i filce z włókien szklanych oraz gąbka i pianka poliuretanowa. Taki rodzaj izolatorów powinien być pokryty warstwą ochronną zwaną płaszczem. Wykonuje się ją przeważnie z blach ocynkowanych gładkich lub profilowanych.

śr. ocena 0 / głosów 0