Drgania, odporność udarowa i sejsmiczna w mechanice konstrukcji

Choć drgania bywają wykorzystywane w technice, zwykle są jednak niepożądane w eksploatacji różnych urządzeń. Fachowcy z Centrum Techniki Okrętowej z Gdańska w swojej ofercie mają między innymi diagnozowanie przyczyn drgań urządzeń i innych konstrukcji, dokonywanie odpowiednich pomiarów, a jeśli jest to potrzebne – mogą zaproponować zmiany konstrukcyjne lub eksploatacyjne. Zmiany te służą redukcji bądź eliminacji istniejących dysfunkcji.

budownictwo okrętowe

Analizy numeryczne na metodzie elementu skończonego

Centrum Techniki Okrętowej z Gdańska, któremu pracy się przyglądamy, wykonuje szereg analiz numerycznych na metodzie elementu skończonego, które są wykorzystywane w rozwiązywaniu różnych zagadnień mechaniki konstrukcji. Jak sugeruje nazwa Centrum, zajmuje się ono między innymi budownictwem okrętowym i off-shore. Przedmiotem prac, eksperty oraz analiz są zagadnienia dotyczące wytrzymałości globalnej, lokalnej, strefowej, drgania własne oraz drgania wymuszone, czy odporność udarowa. To również prace nad optymalizacją ciężarową konstrukcji i kwestia bezpieczeństwa konstrukcji.

Prace związane nie tylko z budownictwem okrętowym i off-shore

Centrum Techniki Okrętowej wyraźnie deklaruje klientom swoją misję: to dążenie do wykonywania prac badawczych i projektowych oraz pomiarów i badań na najwyższym możliwym poziomie w różnych dziedzinach. To projektowanie stanowisk i urządzeń badawczych oraz aparatury pomiarowej, badania modelowe konstrukcji pływających, mechanika konstrukcji, wibroakustyka, ognioodporność, materiałoznawstwo, a nawet inżynieria medyczna. Przedmiotem prac, ekspertyz i analiz (w kontekście drgań, odporności udarowej i sejsmicznej) są więc nie tylko zagadnienia dotyczące budownictwa okrętowego i off-shore. To również energetyka i konstrukcje lądowe jak odporność sejsmiczna i bezpieczeństwo maszyny i urządzeń, próby przechyłów, drgania własne i wymuszone, analizy zmęczeniowe. Dodatkowo przemysł obronny: odporność udarowa, drgania, wytrzymałość maszyn i urządzeń, analizy zmęczeniowe.

Na koniec ciekawostka dotycząca badań odporności na drgania i udary: badania prowadzone przez CTO S.A. są prowadzone w laboratorium wyposażony we wzbudnik hydrauliczny, który generuje drgania o wskazanej amplitudzie i częstotliwości. Badaniom w laboratorium mogą podlegać obiekty o masie aż do trzech ton, o polu mocowania do 1,5 x 1,5 m. Do badania jeszcze większych obiektów Centrum wykorzystuje kombinację obliczeń komputerowych i eksperymentów.

śr. ocena 0 / głosów 0