Dlaczego warto wykonywać inspekcje agregatów chłodniczych?

Agregaty chłodnicze odgrywają bardzo istotną rolę w procesach wytwarzania, a także transporcie i magazynowaniu szerokiej gamy produktów. To od nich zależy w dużej mierze, czy produkty te – do których zaliczamy między innymi różnego rodzaju żywność – zostaną dostarczone do ostatecznego konsumenta, nie tracąc swojej jakości. Każdy użytkownik agregatów powinien pamiętać o regularnym wykonywaniu ich […]

agregat chłodniczy

Agregaty chłodnicze odgrywają bardzo istotną rolę w procesach wytwarzania, a także transporcie i magazynowaniu szerokiej gamy produktów. To od nich zależy w dużej mierze, czy produkty te – do których zaliczamy między innymi różnego rodzaju żywność – zostaną dostarczone do ostatecznego konsumenta, nie tracąc swojej jakości. Każdy użytkownik agregatów powinien pamiętać o regularnym wykonywaniu ich inspekcji – dlaczego jest to tak ważne?

Czym jest inspekcja agregatów chłodniczych?

Inspekcja agregatów chłodniczych to szereg wykonywanych przez wykwalifikowanego serwisanta czynności, których celem jest określenie stanu technicznego urządzenia. Do czynności tych zaliczamy między innymi:

  • Kontrolę stanu aparatów zabezpieczających, takich jak presostaty, termiki, wyłączniki przepływu
  • Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych z elementami automatyki
  • Sprawdzenie stanu wypoziomowania agregatu
  • Sprawdzenie parametrów takich jak wartość ciśnienia, temperatury, prądu pracy, poziomu płynów eksploatacyjnych, szczelności
  • Kontrola wartości zadanych wraz z porównaniem ich do wartości osiągniętych
  • Sprawdzenie pracy wentylatorów
  • Kontrolę szczelności układu chłodniczego elektronicznym wykrywaczem nieszczelności i pianą zgodnie z ustawą F-gazową i przygotowaniem dokumentacji do wpisów do CRO.
  • Kontrolę zaworów bezpieczeństwa

Po wykonaniu wszystkich tych oraz innych czynności zaliczanych do inspekcji, serwisant sporządza raport, w którym przedstawione będą szczegółowe wyniki, w tym wykryte nieprawidłowości. Tak przeprowadzana inspekcja jest jedną z usług firmy Probon.

Dlaczego warto przeprowadzać inspekcje?

Jak zostało wspomniane wyżej, celem inspekcji jest stworzenie szczegółowego raportu na temat stanu technicznego urządzenia chłodniczego. Wiedza ta jest bardzo przydatna z punktu widzenia wydajności i bezpieczeństwa instalacji oraz finansów przedsiębiorstwa. Dlaczego? Ponieważ pozwala zapobiegać sytuacjom, kiedy agregat ulega poważnej awarii i przestaje pracować, co może przyczynić się do zaburzenia całego procesu produkcji lub zagraża już gotowym produktom. Regularnie przeprowadzane inspekcje pozwalają na bieżąco monitorować, które elementy agregatów są sprawne i mogą bez problemu pracować przed kolejne miesiące, a które należy jak najszybciej wymienić lub naprawić. W ten sposób przede wszystkim ograniczamy ryzyko nagłego wystąpienia bardzo poważnych awarii i usterek, jesteśmy w stanie zaplanować przeprowadzenie niezbędnych prac serwisowych. Zmniejszamy jednocześnie koszty eksploatacji urządzeń, a także potencjalne straty finansowe przedsiębiorstwa. Dla zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa, inspekcje powinno przeprowadzać się co najmniej dwa razy do roku, najlepiej w sezonie wiosennym oraz jesiennym.

śr. ocena 0 / głosów 0