Dlaczego recykling tworzyw sztucznych jest ważny dla środowiska?

Chociaż odpady towarzyszą ludzkości już od tysięcy lat, to dopiero od stosunkowo niedawna dużą wagę przywiązuje się do gospodarowania nimi, co ma przyczynić się do zmniejszenia ich wpływu na nasze życie i środowisko. Jedną z najważniejszych metod gospodarowania odpadami jest tak zwany recykling – stosowany jest on między innymi w stosunku do powszechnie używanych tworzyw sztucznych. Dlaczego jest on tak ważny?

Recykling tworzyw sztucznych

Czym recykling tworzyw sztucznych?

Recykling, rzadziej nazywany również recyrkulacją, to metoda zagospodarowania odpadów, która polega na odzyskiwaniu surowców, które mogą zostać przetworzone i powtórnie wykorzystane w celach przemysłowych. Do tej kategorii odpadów zaliczają się niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, z których wytwarza między innymi opakowania oraz części produktów. Recykling tworzyw sztucznych może być wykonywany na dwa sposoby. Pierwszym z nich, prostszym, jest recykling mechaniczny – polega on po prostu na przerobieniu odpadów, np. zużytych butelek typu PET na mniejsze kawałki, nazywane regranulatem. Rozdrobniony, czysty i osuszony materiał może zostać następnie przetworzony przy pomocy wysokiej temperatury na płynne tworzywo, z którego można wytłoczyć nowe produkty. Bardziej zaawansowaną technologicznie metodą jest recykling surowcowy, w którym zmienia się strukturę chemiczną odpadów przy pomocy odpowiednio dobranych rozpuszczalników chemicznych bądź temperatury. Metoda ta pozwala uzyskać węglowodory wykorzystywane w charakterze paliwa przemysłowego lub żywice poliestrowe, z których wytwarza się np. lakiery i farby. Obie metody są opłacalne dla przemysłu, bo zmniejszają koszty produkcji – dlaczego jednak recykling jest ważny dla środowiska?

Mniej plastiku na wysypiskach

– Niekorzystną właściwością tworzyw sztucznych jest to, że z czasem ulegają one degradacji, co oznacza, że rozkładają się na prostsze substancje chemiczne – mówi przedstawiciel firmy Pol-ServiceW przeciwieństwie jednak do produktów rozkładu odpadów biologicznych, substancje te są szkodliwe dla środowiska – pozostawione na wysypiskach śmierci przenikają stopniowo do gleby, a stąd do wód gruntowych, które służą nie tylko dzikim gatunkom roślin i zwierząt, ale również ludziom. Recykling sprzyja ograniczeniu ilości tworzyw sztucznych, które trafią na wysypiska, a tym samym minimalizuje ilość związków chemicznych przenikających do środowiska.

Mniej mikroplastiku

Mikroplastik to cząsteczki tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż pięć milimetrów. Ten plastikowy pył jest obecnie coraz większym zagrożeniem dla morskich fauny – zwierzęta spożywają go wraz z naturalnym pokarmem, co prowadzić może do licznych komplikacji zdrowotnych. Te z kolei mogą prowadzić do skażenia całego łańcucha pokarmowego. Mikroplastik występuje nie tylko w wodzie – najnowsze badania dowodzą, że może on również unosić się z powietrzu, i tym samym przenikać do układu oddechowego organizmów żywych, w tym ludzi. Recykling pozwala zminimalizować zanieczyszczenie wód i powietrza mikroplastikiem.

Mniejsza dewastacja środowiska

Tworzywa sztuczne wytwarzane są z różnego rodzaju materiałów pochodzenia naturalnego, między innymi ropy naftowej, węgla czy gazów ziemnych. Uzyskanie z tych surowców związków chemicznych niezbędnych w produkcji tworzyw sztucznych wymaga poddania ich różnego rodzaju procesom, np. rafinacji, która przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Recykling pozwala odzyskać tworzywa, które już raz zostały wyprodukowane i wykorzystane, a zatem zmniejsza zapotrzebowania na nowe tworzywo i tym samym wpływa na zmniejszenie skali zanieczyszczenia środowiska. 

śr. ocena 0 / głosów 0