Charakterystyka oczyszczalni przemysłowych

Oczyszczalnie przemysłowe to zakłady umożliwiające efektywne oczyszczanie ścieków z przedsiębiorstw produkcyjnych. Są nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne. Dzięki nim zakłady nie muszą inwestować w drogie systemy utylizacji osadów, a ścieki mogą przetworzyć w energię elektryczną lub cieplną z biogazu. Czym jeszcze się one charakteryzują?

oczyszczalnia-sciekow

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych pozwala zadbać o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo ludzi. Ścieki bowiem, pochodzące z zakładów przemysłowych, zawierają niebezpieczne substancje, stanowiące poważne zagrożenie. Prawo nakłada na właścicieli zakładów konieczność właściwego oczyszczania ścieków przemysłowych. Najważniejsza w tej kwestii jest Ustawa o prawie wodnym, definiująca ścieki przemysłowe jako „ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”. Czym zatem charakteryzują się oczyszczalnie przemysłowe?

Budowa i działanie

Projekt technologiczny oraz budowa konkretnej oczyszczalni przemysłowej powinny być każdorazowo dostosowane do rodzaju działalności danego przedsiębiorstwa. Najczęściej stosowanym, a zarazem najskuteczniejszym sposobem na usunięcie substancji toksycznych ze ścieków, jest zastosowanie procesu fermentacji metanowej, w którym następuje wielofazowy rozkład zanieczyszczeń organicznych. Biologiczna oczyszczalnia przemysłowa ścieków posiada niezwykle prostą budowę. W jednym zbiorniku zachodzą procesy beztlenowego oraz tlenowego oczyszczania ścieków, podczas których osad i tłuszcze zostają oddzielone. Ponadto oczyszczalnia wyposażona jest w komorę osadu wtórnego, do której trafia oczyszczona woda oraz w sterownik i kompresor dozowania powietrza, odpowiadający za dostarczanie tlenu. System napowietrzania złoża aktywnego uwalnia dozowane powietrze, a dzięki systemowi zawrotu osadu wtórnego, gromadzi się on jedynie w komorze beztlenowego oczyszczania ścieków. Cenionym producentem tego typu oczyszczalni jest firma EKO-BIO, oferująca także ekologiczne szamba.

Wszechstronność

Oczyszczalnie przemysłowe cechuje także wszechstronność zastosowań. Zainstalowane przy zajazdach czy hotelach, ułatwią utylizację ścieków produkowanych przez cały dzień. Dzięki omawianym oczyszczalniom, punkty gastronomiczne z łatwością poradzą sobie z nierównomiernym napływem ścieków, a także, dzięki separatorowi  ̶  z tłuszczami i osadami. Czysta woda wypływająca z oczyszczalni ścieków może posłużyć także jako baza do stworzenia oczka wodnego. Omawiane oczyszczalnie są chętnie instalowane przy halach, magazynach oraz biurowcach, a także przy szkołach i przedszkolach. Są także idealnym rozwiązaniem dla mieszkańców małych wsi, gdzie brak jest sieci kanalizacyjnej.

śr. ocena 5 / głosów 5