Zawory zwrotne w pompowniach ścieków

Sprawna instalacja kanalizacyjna korzystająca z pompowni ścieków daje możliwość łatwego odprowadzania nieczystości w każdych warunkach. Dzięki odpowiednio dobranym elementom zapewnia właściwe działanie również w przypadku intensywnych opadów atmosferycznych, przeciążenia sieci kanalizacyjnej lub awarii któregoś z jej elementów. Jednymi z ważniejszych zabezpieczeń systemu kanalizacyjnego są zawory zwrotne. Zobaczmy, jak jest ich rola.

Skuteczna ochrona przed zalaniem w instalacji z pompownią ścieków

Instalacje kanalizacyjne mogą być zbudowane przy użyciu różnych rozwiązań, w zależności od tego, na jakim teren będą użytkowane. Tam, gdzie mamy do czynienia z obszarami silnie zurbanizowanymi najlepiej sprawdzają się zwykle systemy grawitacyjne. Działają one dzięki naturalnemu spływowi, osiąganemu za sprawą właściwego spadku, z jakim są ułożone rury i kolektory ściekowe. Na obszarach podmiejskich lub wsiach często konieczne jest wymuszenie przepływu ścieków, ponieważ duże odległości między domami i rozległość sieci nie pozwalają na uzyskanie wymaganych różnic poziomów. Niezbędne jest więc stosowanie pompowni ścieków, które za pomocą pomp wytwarzają odpowiednie ciśnienie, dzięki któremu nieczystości mogą być kierowane do kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej.

Instalacja, w której są wykorzystane pompownie, jest jednak zagrożona przeciążeniem spowodowanym gwałtownym wzrostem ilości ścieków w podobnym stopniu, jak każdy system odprowadzający. Problemem może być duża ilość wody trafiająca do sieci podczas bardzo silnych opadów deszczu czy raptownych roztopów lub wzrost zagrożenia powodziowego i przedostawanie się do systemu wody ze strumieni, rzek albo zbiorników wodnych.

Jak mówi przedstawiciel firmy INWAP, która specjalizuje się w dostarczaniu przepompowni, pomp oraz elementów instalacji kanalizacyjnej:

Problemy z przeciążeniem kanalizacji mogą być spowodowane również zatykaniem rur i odpływów przez liście czy różnego typu zanieczyszczenia stałe wrzucane do kanalizacji. Zatkanie rur lub zmniejszenie przepływu wskutek gromadzących się zanieczyszczeń sprawia, że ścieki nie znajdując ujścia, mogą cofnąć się i wylać się przez odpływ w budynku, zwykle przez toaletę lub odpływ prysznica w pomieszczeniach znajdujących się na niższych kondygnacjach. Zniszczenia spowodowane przez ścieki mogą być znaczne i mogą wymagać kosztownego remontu. Dlatego warto zadbać o to, by instalacja była wyposażona w odpowiednie zawory zwrotne.

Zasadza działania zaworu zwrotnego

Zawór zwrotny to najlepsze zabezpieczenie przed cofaniem się każdej cieczy, zawiesiny czy gazu płynących rurami. Jest on zbudowany w taki sposób, że znajdująca się pod ciśnieniem ciecz może płynąć tylko w jednym kierunku. Zawór posiada zamknięcie w postaci płyty, grzybka lub kuli, które blokują przepływ. Są jednak zamocowane tak, że ciśnienie cieczy płynącej w pożądanym kierunku uchyla blokujący element. Zatrzymanie przepływu albo przepływ w przeciwnym kierunku aktywują blokadę, za sprawą sprężyny lub ciśnienia wywieranego przez ciecz na powierzchnię blokady. Zawory zwrotne pompowni ścieków są w stanie zabezpieczyć  instalację przed niekontrolowanym cofnięciem się nieczystości, w każdej sytuacji związanej z zaburzeniem przepływu.

śr. ocena 5 / głosów 5