Zasady działania presostatów

Presostaty to wyłączniki ciśnienia, a dokładniej czujniki mierzące różnicę ciśnień, których zadaniem jest odłączenie dopływu prądu w momencie, gdy ciśnienie osiąga określoną wartość. Może odłączać prąd, gdy ciśnienie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie, niż jest to wymagane. W jaki sposób zbudowane są presostaty, co je charakteryzuje i jakie zastosowanie mają w różnych branżach?

dzialanie-presostatow

Budowa presostatów i ich charakterystyka

Najprostsze presostaty, które dostępne są na rynku, składają się zawsze z podobnych elementów. Mamy tu główne wrzeciono i główną sprężynę, wrzeciono różnicowe i sprężynę różnicową, sprężynę resetującą, aktywujące ramię, podkładki, połączenie ciśnieniowe, przycisk resetujący, różnicowe pokrętło, wtyczkę DIN, mikroprzełącznik ze wspornikiem i pokrętło zasięgu. Wtyczki DIN mają okrągły przekrój i możemy je kojarzyć ze złączami w urządzeniach audio, czy do łączenia klawiatury z komputerem stacjonarnym. To rozwiązanie umożliwia łatwe i szybkie podłączenie presostatów z systemami elektronicznymi jak PLC, urządzeniami do sterowania pracą maszyn. Niektóre presostaty są dostępne z pozłacanymi srebrnymi stykami, zalecanymi przy instalacjach o niskim i średnim zakresie prądu – przy obciążeniach powyżej 0,1 A złoto zniknie ze styków.

Typ przełączania styków

W zależności od przeznaczenia presostatu, jego budowy i rodzaju aplikacji, możemy spotkać się z trzema typami przełączania styków. Styki mogą przełączać się automatycznie w zależności od wartości nastawy oraz mierzonego ciśnienia. Ten typ przełączania styków stosowany jest najczęściej do utrzymywania ciśnienia w instalacji na zadanym poziomie. Kolejne dwa typy przełączania styków to maksimum reset i minimum reset. W pierwszej opcji przełączenie styków nastąpi po przekroczeniu ciśnienia powyżej nastawionej wartości. Styki pozostaną w tym położeniu do momentu ręcznego odblokowania. Analogicznie działa typ minimum reset – gdy ciśnienie spadnie poniżej nastawionej wartości, nastąpi przełączenie styków, które możemy odblokować ręcznie odpowiednim przyciskiem. Tym maksimum i minimum reset sprawdza się do monitorowania sytuacji awaryjnych i blokowania instalacji w przypadku niebezpiecznego wzrostu lub spadku ciśnienia.

Zastosowanie presostatów

Jak mówi nam przedstawiciel firmy ASC z Warszawy, presostaty są stosowane w różnych branżach i instalacjach. Dostępne są regulatory ciśnienia do zastosowań przemysłowych i ciepłowniczych, presostaty stosowane jako ciśnieniowe wyłączniki bezpieczeństwa w kotłach parowych, a także presostaty do wymagających instalacji, które charakteryzują się wysoką odpornością na wibracje, czy wstrząsy konstrukcją. Te ostatnie mogą być stosowane na przykład w fabrykach, platformach wydobywczych, czy stacjach zasilania, a także na statkach. Ciekawym przykładem są zaawansowane presostaty blokowe z Morskimi Uznaniami, które używane są na okrętach. Zastosowanie jest więc bardzo szerokie.

śr. ocena 5 / głosów 7