Zaprawy naprawcze do betonu. Właściwości

Odpowiednio zaprojektowane i wykonane konstrukcje betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego to obiekty wyjątkowo wytrzymałe, jednak z czasem mogą pojawić się w nich ubytki. To efekt wielokrotnych, cyklicznych zmian temperatury, przypadkowych uszkodzeń mechanicznych czy po prostu długotrwałej eksploatacji. Do napraw betonu wykorzystywane są zaprawy naprawcze o szerokim zakresie zastosowań lub zaprawy wyspecjalizowane. Jakie właściwości mają zaprawy naprawcze do betonu i co warto o nich wiedzieć?

Podstawowa wiedza o zaprawach naprawczych do betonu

Zaprawy naprawcze stosowane są do odnowy konstrukcji betonowych i żelbetowych (także sprężonych). Zgodnie z obowiązującą w Polsce normą PN-EN 1504-1 :2006 dotyczącą wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje napraw betonu – naprawy niekonstrukcyjne i konstrukcyjne. Omawiane zaprawy naprawcze mogą więc jedynie przywracać odnawianemu obiektowi jego geometrię lub też przywracać konstrukcji trwałość. Najpopularniejsze zaprawy naprawcze do betonu to zaprawy polimerowe (oznaczane literami PC) oraz zaprawy polimerowo-cementowe (oznaczane literami PCC). Zaprawy naprawcze dobieramy na podstawie wskazanego przez producenta obszaru zastosowania oraz właściwości, które omówimy w kolejnym akapicie. Obszarem zastosowania może być na przykład infrastruktura komunikacyjna, a więc mosty, tunele i wiadukty; budownictwo kubaturowe i przemysłowe, energetyka, czy konstrukcje hydrotechniczne – przy czym oczywiście jedno zastosowanie nie musi wykluczać drugiego.

Właściwości zapraw naprawczych do betonu

Zaprawy naprawcze do betonu o wskazanym przeznaczeniu i podobnej wytrzymałości, które oferują różni producenci, mogą mieć nieco inny skład i inne parametry. Najlepiej więc przyjrzeć się konkretnej zaprawie naprawczej, by ogólnie opowiedzieć o właściwościach tego materiału. Do analizy wybraliśmy zaprawę naprawczą firmy ImmerBau z Poznania – Immercret RM 60/8 HS. To zaprawa naprawcza PCC na bazie cementu siarczanoodpornego (kruszywa kwarcowe i bazaltowe) z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych. Zaprawę charakteryzuje ograniczony skurcz i wysoka odporność na ścieranie, mrozoodporność F200. To zaprawa naprawcza klasy R4, a więc zaprawa dedykowana naprawom konstrukcyjnym o wytrzymałości na ściskanie większej niż 45 MPa. Zaprawa jest odporna na karbonatyzację. Zakres zastosowania: na powierzchniach poziomych grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 40 do 120 mm, na powierzchniach pionowych maksymalnie 120 mm, przy czym na powierzchniach pionowych stosujemy wyłącznie aplikację natryskową. Producent zaprawy naprawczej do betonu w Karcie Technicznej wyraźnie wskazuje, jak należy przygotować podłoże do zastosowania zaprawy, jak przygotować samą zaprawę do aplikacji, w jaki sposób ją aplikować i jak pielęgnować zaprawę.

śr. ocena 5 / głosów 5