Toczenie jako metoda obróbki metali

W celu uzyskania odpowiednich właściwości metali stosuje się różnego rodzaju techniki związane z obróbką tego materiału. To dzięki nim można uzyskać odpowiedni kształt, czy wymiar. Jednym z najpopularniejszych sposobów obróbki jest toczenie. Czym dokładnie jest ten proces i w jakim celu się go stosuje?

Toczenie metalu – czym dokładnie jest?

Toczenie metali stanowi jeden z najbardziej rozpowszechnionych procesów związanych z obróbką tego materiału. Jest to tak zwane skrawanie wpływające na wygląd powierzchni danego elementu. Innymi procesami skrawania – oprócz toczenia – jest frezowanie oraz szlifowanie.

Specjalista z firmy ELANA PET zauważa:

Toczenie metali jest jednym ze sposób obróbki wiórowej, polegającej na usuwaniu z danego elementu nadmiaru materiału. Dzięki tej metodzie zyskuje się możliwość usuwania nadmiarów zarówno z zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie wybranego elementu. Nazwa metody związana jest bezpośrednio z nożem, dzięki któremu możliwe jest jej wykonanie – czyli od noża tokarskiego. W procesie toczenia jedną z głównych ról odgrywa ruch, dzięki któremu możliwe jest pozbycie się niepotrzebnego materiału. Wyróżnia się ruch główny, obrotowy, oraz ruch prostoliniowy, posuwisty. Ten drugi dotyczy wyłącznie narzędzia, za pomocą którego wykonuje się obróbkę materiału

Rodzaje toczenia metali

Rozróżnia się podstawowe rodzaje toczenia, które klasyfikowane są przede wszystkim ze względu na położenie noża względem obracającego się wokół własnej osi materiału poddawanego obróbce. Jest to toczenie:

-wzdłużne – najpopularniejszy rodzaj obróbki, w którym nóż tnący jest umiejscowiony równolegle do obracającego się przedmiotu – pierwsze ścinanie zazwyczaj ma charakter usunięcia większej ilości zbędnego materiału, natomiast drugie pozwala na uzyskanie precyzyjnego wymiaru;

-poprzeczne – w którym nóż tnący zamontowany jest prostopadle do obracającego się przedmiotu – ten rodzaj toczenia wykonywany jest najczęściej w sytuacjach, kiedy konieczne jest obrobienie czołowej części,

-kopiowe – wykonywane jest według wcześniej ustalonego wzornika – poprzez odpowiednie zaprogramowanie, nóż przesuwany jest po obrabianym materiale, przez co uzyskuje się precyzyjny kształt czy wycięcie.

Z uwagi na narzędzie, którym wykonuje się toczenie, wyróżnia się trzy podstawowe metody:

  • punktową,
  • kształtową,
  • obwiedniową.

Toczenie materiału – ręczne, czy automatyczne?

W zależności od rodzaju produkcji możliwe jest stosowanie toczenia metali w pełni zautomatyzowanego lub wspomaganego ręcznie – gdzie człowiek obsługuje stosowne urządzenia. Proces automatyczny stosowany jest przede wszystkim w przedsiębiorstwach, gdzie ma miejsce masowa produkcja. Dzięki zastosowaniu tej metody możliwa jest poprawa efektywności pracy, co przekłada się na ogólne funkcjonowanie firmy i jej wyniki.

śr. ocena 0 / głosów 0