Sposoby wykorzystania płyt warstwowych

Wielość rodzajów płyt warstwowych i materiałów, z których są one wykonywane, sprawia, że mają one bardzo szerokie zastosowania, głównie jednak w budownictwie.  Płyty warstwowe mogą być wykonywane zarówno z drewna oraz innych materiałów organicznych, z metali, jak i z wielu różnych tworzyw sztucznych. Ich głównymi zaletami są wysoka wytrzymałość mechaniczna i wysoki współczynnik termoizolacyjności oraz pewne inne cechy celowo projektowane.

Budowa i rodzaje płyt warstwowych

Klasyczna płyta warstwowa składa się z tzw. okładzin i rdzenia konstrukcyjno izolacyjnego. Okładziny najczęściej wykonywane są z profilowanych blach metalowych, głównie stalowych, aluminiowych i miedzianych pokrywanych różnymi powłokami ochronno-dekoracyjnymi. Rdzenie takich płyt wykonuje się z odpowiednio przygotowanego materiału izolacyjnego, którym może być np. styropian, wełna mineralna albo też sztywna pianka poliuretanowa. Charakterystyczne cechy takich płyt podawane w katalogach to:

  • grubość i masa płyty,
  • szerokość modularna i dostępne długości,
  • rodzaj rdzenia,
  • rodzaj powłoki,
  • kolor,
  • sposób profilowania okładziny.

Na ogół płyty te są produkowane w grubościach od 50 do 300 mm przy szerokościach modularnych 1 – 1,2 m i o długościach sięgających 15 mb.

Jak dowiadujemy się od pracowników firmy DiA z Katowic, często płyty warstwowe produkowane są na konkretne zamówienie oparte o projekt budowlany, przy czym niezmiennymi wymiarami są tutaj i szerokość i grubość, natomiast dobierana jest odpowiednia ich długość.

Przykłady zastosowania płyt warstwowych w budownictwie

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje płyt warstwowych stosowanych w budownictwie: ścienne, dachowe oraz elewacyjne. Te ostatnie mają rzecz jasna, tylko jedną okładzinę. Płyty ścienne i dachowe mają z każdego boku odpowiednie wyprofilowanie blachy, tworzące tak zwany zamek. Po wsunięcie jednego profilu w drugi tworzy się trwałe i szczelne połączenie między płytami. Dobra nośność tych płyt w połączeniu z małym ciężarem umożliwia osiąganie w budownictwie dużych  efektów związanych z oszczędnościami energetycznymi, a wysoki stopień prefabrykacji i łatwy sposób łączenia przyśpieszają ich montaż. Zarówno płyty stropowe i ścienne, jak i elewacyjne zapewniają użytkownikom budynków odpowiednią izolację termiczną, ochronę przed hałasem, wytłumianie drgań przy jednoczesnym stworzeniu odpowiednich warunków higienicznych i mikroklimatycznego komfortu. Duże znaczenie dla kształtowania przestrzeni publicznej mają tutaj warstwowe płyty elewacyjne, których kolorystyka może być dowolnie dobierana, stosownie do architektonicznych i urbanistycznych wizji projektantów budynków i całych kompleksowych zabudów.

Reasumując, można powiedzieć, że warstwowe płyty budowlane poprawiają termikę budynków, podnoszą ich nośność i w znacznym stopniu zmniejszają koszty budowy.

śr. ocena 5 / głosów 1