Skąd biorą się kamienie naturalne?

Kamień naturalny to wspaniała ozdoba wnętrz i bardzo wytrzymały materiał budowlany, który powstał dzięki procesom geologicznym zachodzącym na przestrzeni setek milionów lat. Zalety użycia kamienia są znane ludzkości od jej zarania. Różne rodzaje skał wykorzystywano do celów związanych z architektura i rzeźbą od tysięcy lat. Przez cały ten okres potrzebny materiał pozyskiwano w kamieniołomach i […]

kamienie naturalne

Kamień naturalny to wspaniała ozdoba wnętrz i bardzo wytrzymały materiał budowlany, który powstał dzięki procesom geologicznym zachodzącym na przestrzeni setek milionów lat. Zalety użycia kamienia są znane ludzkości od jej zarania. Różne rodzaje skał wykorzystywano do celów związanych z architektura i rzeźbą od tysięcy lat. Przez cały ten okres potrzebny materiał pozyskiwano w kamieniołomach i transportowano do miejsca, gdzie miał być wykorzystany.

Powstawanie kamieni naturalnych

Kamienie naturalne powstawały przez miliony lat za sprawą różnych procesów geologicznych, związanych z przemieszczaniem się mas minerałów, olbrzymim ciśnieniem powodowanym przez napór różnych warstw skorupy ziemskiej, a także dzięki erupcjom wulkanów czy rozmaitym procesom chemicznym. Najważniejsze rodzaje kamienia naturalnego to skały magmowe, osadowe i metamorficzne – mówi reprezentant firmy HB Polska, która zajmuje się dystrybucją kamieni naturalnych.

Skały magmowe powstały wskutek zastygnięcia płynnej magmy. Część z nich powstawała w głębi ziemi pod dużym ciśnieniem, np. granit. Inne jak np. perydotyt używany do pozyskiwania różnych surowców, krzepły w szczelinach i pęknięciach skorupy ziemskiej. Skały magmowe wylewowe zastygały na powierzchni ziemi, wydostając się podczas wybuchów wulkanów, przesunięć płyt tektonicznych czy trzęsień ziemi. W ten sposób powstał choćby bazalt, który jest powszechnie używany w drogownictwie, jako podbudowa dróg czy materiał na kostkę brukową lub krawężniki albo składnik asfaltu.

Skały osadowe powstały za sprawą osadzania się kolejnych warstw okruchów skalnych o różnej wielkości. Łączyły się one w większe struktury pod wpływem różnych związków chemicznych stanowiących ich spoiwo. W wielu przypadkach dużą rolę odegrał też nacisk kolejno odkładających się warstw oraz działalność wody, która sprzyjała gromadzeniu się materiału skalnego. Przykładem skały osadowej może być popularny piaskowiec lub wapień.

Skały metamorficzne to efekty przeobrażenia skał osadowych lub magmowych, które zaszły pod wpływem ciśnienia lub temperatury w ramach rozmaitych ruchów tektonicznych. W ten sposób powstał m.in. marmur.

Wydobycie kamieni naturalnych

Kamienie naturalne są pozyskiwane dzięki wydobyciu prowadzonemu metodą odkrywkową. Na terenach występowania konkretnego rodzaju skały są budowane kamieniołomy, w których odspaja się kolejne warstwy kamienia.

Skały są wydobywane dzięki metodom wybuchowym lub odspajaniu mechanicznemu albo chemicznemu. W pierwszym etapie pozyskuje się duże i ciężkie bloki kamienia, które następnie są cięte na mniejsze fragmenty, w zależności od przeznaczenia. Do celów związanych z użyciem kamienia w pracach wykończeniowych i dekoracyjnych kamień jest cięty na płyty.

Gotowe i odpowiednio zwymiarowane fragmenty są dostarczane do składów zajmujących się dystrybucją kamienia naturalnego, skąd trafiają do zakładów kamieniarskich, które prowadzą dalszą obróbkę. W ten sposób granit, marmur czy trawertyn może być odpowiednio oszlifowany, pocięty i przygotowany do wykorzystania w różnych zastosowaniach związanych z wystrojem wnętrz, czy jako element elewacji lub małej architektury ogrodowej.

śr. ocena 5 / głosów 1