Różnice między betonem lekkim a ciężkim

Beton, który powstaje z mieszanki cementu, kruszywa i wody, często z dodatkiem domieszek, to obecnie jeden z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych. Wytwórnie betonów oferują nam przeróżne rodzaje betonów towarowych, które możemy podzielić na kilka sposobów. Zazwyczaj wyróżniamy betony zwykłe, posadzkowe, drogowe i mostowe, mrozoodporne, wysokowartościowe, hydrotechniczne, ciężkie i lekkie – trzeba przy tym zaznaczyć, że ich właściwości często się zazębiają. Jakie są różnice między betonem lekkim a ciężkim?

Beton lekki – produkcja, charakterystyka, zastosowanie

Jak wskazuje nazwa, betony lekkie charakteryzuje niska gęstość objętościowa – konkretniej do betonów lekkich zaliczamy zwykle te, których gęstość nie przekracza 1800 kg/m3. Są lekkie, ponieważ do ich produkcji wykorzystujemy lekkie kruszywa, na przykład (jak sugerują same nazwy):

  • do produkcji styrobetonu wykorzystujemy granulat styropianowy (granulat ze spienionego polistyrenu),
  • do produkcji keramzytobetonu wykorzystujemy keramzyt (kruszywo wypalane z pęczniejącej gliny ilastej),
  • do produkcji perlitobetonu wykorzystujemy kruszywo z perlitu (skały pochodzenia wulkanicznego; materiał po wydobyciu poddawany jest działaniu wysokiej temperatury, dzięki czemu jego gęstość objętościowa maleje, ponieważ uchodzi z niego woda).

 

Betony lekkie są wykorzystywane przede wszystkim do wznoszenia konstrukcji, przy których zależy nam na niskim ciężarze własnym elementów, na przykład do budowy, czy wypełniania stropów. Betony lekkie sprawdzają się również jako materiał do budowy ścian działowych, do wykonywania izolacji termicznych ścian i fundamentów. Betony lekkie stosowane są również jako betony architektoniczne, a więc do tworzenia dekoracyjnych elewacji itd.

Betony ciężkie – produkcja, charakterystyka, zastosowanie

Betony ciężkie to betony, których gęstość w stanie suchym przekracza 2600 kg/m3. Do ich produkcji wykorzystywane są kruszywa z ciężkich minerałów, takich jak rudy żelaza. Do produkcji betonów ciężkich stosuje się także kruszywa barytowe (kruszywa z siarczanu baru). Dodatkowo do mieszanki betonowej dodawane są często metalowe wypełniacze, na przykład odpadowy żeliwny lub stalowy śrut. Jak mówi nam przedstawiciel firmy Hydrobudowa-1 Betoniarnia-Laboratorium z Warszawy, charakterystyczną cechą betonów ciężkich jest nie tylko ich wysoka gęstość objętościowa, ale także zdolność pochłaniania promieniowania jonizującego. Betony ciężkie są więc wykorzystywane do budowy osłon RTG., centrów onkologicznych, elektrowni atomowych, reaktorów, czy zbiorników z odpadami promieniotwórczymi.

Podsumowanie: różnica między betonami lekkimi i ciężkimi

Czym się więc różnią betony lekkie i betony ciężkie poza gęstością objętościową i cechami wskazanymi wcześniej? Betony ciężkie są bardziej odporne na działania wysokich temperatur, za to betony lekkie mają niższą przewodność cieplną, co sprawia, że mogą stanowić część termoizolacji obiektu. Wykorzystując beton ciężki, możemy stworzyć stosunkowo mniejszą, ale przy tym tak samo wytrzymałą konstrukcję w porównaniu z konstrukcją wznoszoną z betonu tradycyjnego, a tym bardziej betonu lekkiego. Na koniec warto dodać, że nie można stwierdzić, który z omawianych betonów jest lepszy – obydwa materiały zaliczamy to betonów towarowych, jednak ich zastosowanie jest zupełnie inne.

śr. ocena 0 / głosów 0