Rola i rodzaje znaków bhp

Standardowa komunikacja bezpośrednia nie zawsze jest możliwa w sytuacjach zagrożenia, np. w czasie pożaru budynku lub innego zdarzenia wymagającego ewakuacji. Jednym z głównych zadań znaków BHP jest właśnie przekazywanie informacji związanych z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem w taki sposób, by były one zrozumiała dla możliwie największej grupy odbiorców.

znaki-bhp

Język znaków BHP

Każdy język zbudowany jest z sytemu znaków, które w procesie socjalizacji poznajemy, uczymy się nadawać i interpretować. Podczas gdy ludzka mowa jest systemem otwartym, który wciąż ulega przeobrażeniom (wraz ze zmianą rzeczywistości przybywa nowych słów – znaków, a stare ulegają zapomnieniu), język znaków bezpieczeństwa musi pozostawać niezmienny i zawsze jednoznacznie czytelny dla wszystkich odbiorców.

Choć znaczenia znaków bezpieczeństwa nie uczymy się w szkole czy z książek, ich rozszyfrowanie zwykle nie nastręcza najmniejszych trudności. Łatwość zrozumienia takich znaków wynika z  faktu, że tworzą je zazwyczaj symbole, układy graficzne i barwy, które w bardzo sugestywny sposób oddziałują na wyobraźnię odbiorcy. Niektóre znaki BHP opatrzone są też tekstem.

Rola i rodzaje znaków bezpieczeństwa

W zakładach pracy, w których istnieje ryzyko zagrożenia dla pracowników, obecność znaków bezpieczeństwa jest regulowana prawem. Obowiązek umieszczania znaków BHP dotyczy także innych budynków użyteczności publicznej – mówi specjalista z firmy Pirotox z Katowic.

Znaki BHP, które służą zwiększeniu bezpieczeństwa, ułatwieniu orientacji w przestrzeni i ewakuacji w niebezpiecznych sytuacjach, możemy podzielić na kilka podstawowych grup:

  • znaki ewakuacyjne – na zielonym tle najczęściej wskazuje się strzałka wskazująca kierunek ewakuacji;
  • znaki ewakuacyjne uzupełniające – również na zielonym tle, najczęściej zawierają wskazówki słowne odnośnie wskazanego postępowania, np. znak CIĄGNĄĆ wskazuje kierunek otwierania się drzwi;
  • znaki ochrony przeciwpożarowej – jest to szczególny typ znaków BHP, zaliczany niekiedy do znaków ewakuacyjnych; służą wskazywaniu technicznych środków przeciwpożarowych, mogą więc np. oznaczać miejsce przechowywania zestawu sprzętu przeciwpożarowego, hydrantów wewnętrznych czy gaśnicy; najczęściej przybierają postać czerwonych, kwadratowych tabliczek z symbolem danego urządzenia gaśniczego;
  • znaki zakazu – przypominają znaki zakazu obowiązujące w kodeksie drogowym – najczęściej w czerwonym, przekreślonym okręgu, na białym tle umieszczony jest symbol niedopuszczalnej czynności, niekiedy opatrzony dodatkowo białym tekstem na czerwonym tle, np. ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA;
  • znaki ostrzegawcze – również nawiązują do znaków znanych z ruchu drogowego; zazwyczaj przedstawiają żółty trójkąt, na tle którego umieszczony jest symbol konkretnego zagrożenia lub ogólnie ostrzegawczy – !.

Stosowanie znaków BHP pozwala zmniejszyć skutki paniki i chaosu, które często towarzyszą niebezpiecznym sytuacjom w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki wyraźnym i prawidłowo rozmieszczonym znakom znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo skutecznej ewakuacji np. w razie pożaru.

śr. ocena 5 / głosów 5