Rodzaje zapraw tynkarskich

Zaprawa tynkarska to materiał, którego nie może zabraknąć na żadnym placu budowy. Zaprawy są dostępne w wielu odmianach, które różnią się właściwościami i przeznaczeniem. Jakie są rodzaje zapraw tynkarskich, jak je klasyfikujemy i co pozwalają uzyskać? Dowiedz się, czym są zaprawy tynkarskie, jak je dzielimy i gdzie znajduje zastosowanie każdy z typów zaprawy.

zaprawa tynkarska

Czemu służą zaprawy tynkarskie?

Zaprawy to konieczność w budownictwie niemal od samego jego powstania. Technologie przygotowywania zapraw nie tylko tynkarskich są więc rozwijane już od starożytności. O tym, czym jest i czemu służy zaprawa tynkarska, opowiada specjalista z firmy Sandberg:

Zaprawa składa się ze spoiwa, kruszywa i wody. Używa się jej w stanie płynnym i półpłynnym, a następnie zaprawa zastyga – mówmy, że wiąże. Zastygając, łączy elementy takie jak np. cegły. Dzięki dobrej przyczepności do podłoża stanowi też jego warstwę ochronno-wykończeniową, czyli tynk.  Temu służą zaprawy tynkarskie.

Zaprawą tynkarską pokrywa się ściany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Od właściwości i jakości zaprawy tynkarskiej będzie zależała odporność budynku na wilgoć, zagrzybienie i przemarzanie. Na tynku nanosi się także finalne warstwy wykończenia – powłoki malarskie, płytki i inne.

Jakie są rodzaje zapraw tynkarskich?

Obecnie mamy do wyboru wiele rodzajów zapraw tynkarskich, które różnią się składem, a więc także właściwościami, przeznaczeniem i jakością. Dzieli się je również ze względu na sposób nanoszenia. Zaprawy tynkarskie mogą być nakładane tradycyjnie przy użyciu kielni i pacek albo natryskowo. Innym podziałem jest forma produktu – zaprawy tynkarskie są dostępne w postaci suchej, którą należy rozrobić, albo w formie gotowej do nakładania.

Przykładem zaprawy tynkarskiej do nakładania manualnego jest Zaprawa tynkarska tradycyjna Sandberg cementowo-wapienna ZT-01. Produkt to sucha mieszanka spoiwa mineralnego, wypełniaczy i domieszek, które poprawiają właściwości użytkowe. Aby nanieść zaprawę na podłoże, należy rozmieszać ją z wodą. Uzyskuje się wówczas jednorodną masę o bardzo dobrej przyczepności, a po wyschnięciu powłoka jest odporna na wodę i mróz. Wyrób można stosować na zewnątrz i wewnątrz, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Innym rodzajem zaprawy tynkarskiej jest Zaprawa tynkarska maszynowa Sandberg cementowo-wapienna 0,5 ZTU-02. Podobnie jak wariant do tradycyjnego nanoszenia stanowi suchą mieszankę mineralnych spoiwa i wypełniaczy, a także domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Połączona z wodą staje się jednorodną masą, która po zastygnięciu tworzy bardzo gładką powierzchnię odporną na wodę i mróz.