Rodzaje kruszyw drogowych

Kruszywa to materiały, bez których praktycznie nie sposób wyobrazić sobie współczesnego budownictwa. Stosowane są one do produkcji zapraw murarskich, betonów a także nawierzchni drogowych. Możemy je podzielić na kilka kategorii.

Kruszywa naturalne

Kruszywami naturalnymi nazywamy wszystkie gatunki kruszyw pozyskiwanych w wyniku eksploatacji złóż, np. kamieniołomów lub dna rzek i jezior. Wśród kruszyw naturalnych wymieniamy żwirowe, czyli powstające poprzez naturalną erozję skały, oraz łamane, powstające podczas rozdrabniania większych skał przy użyciu specjalistycznych urządzeń mechanicznych.

Kruszywa sztuczne

Do tej kategorii zaliczamy kruszywa pochodzenia mineralnego, które powstały w wyniku poddania ich odpowiednim procesom, takim jak obróbka termiczna lub w wyniku recyclingu innych nieorganicznych materiałów budowlanych (np. gruz pozostały po rozbiórce domów i dróg)

Kruszywa stosowane w budownictwie drogowym

Do budowy dróg wykorzystywane są różnego rodzaju kruszywa, zarówno naturalne, jak i sztuczne. Wśród nich wymienić możemy:

  • Tłuczeń – lub inaczej nazywany szutrem. Jest kruszywem naturalnym, pozyskiwanym w drodze mechanicznego rozdrabniania skały. Charakteryzuje się szorstkimi ziarnami, które z kształtu przypominają sześciany lub ostrosłupy. Stosuje się go jako materiał do nawierzchni drogowych.
  • Żwir – są to otoczaki skały osadowej o średnicy wahającej się od 2 milimetrów do kilku centymetrów. W Polsce materiał ten jest bardzo powszechny, wydobywa się go najczęściej z dna rzek – w krajach Europy zachodniej powszechne jest również wydobycie z dna morskiego.
  • Grys – to drugie kruszywo uzyskiwane w wyniku rozdrabniania skały. Stosowane jest do produkcji betonu asfaltowego, który później wykorzystywany jest w charakterze warstwy ścieralne drogi
  • Żużel konwerterowy – kruszywo sztuczne, stanowiące produkt uboczny przetapiania żelaza konwerterowego na stal. Ze względu na wiele swoich korzystnych właściwości, m.in. odporność na odkształcenia, erozję oraz temperatury coraz powszechniej stosowany jest w charakterze nawierzchni drogowych, szczególnie na drogach szybkiego ruchu.

Kruszywa drogowe oraz innego rodzaju materiały budowlane znajdziemy w ofercie firmy El-Kop