Jak prawidłowo przeliczyć zapotrzebowanie na kruszywo?

Beton powinien być produkowany według ściśle określonej receptury, ustalamy proporcje wody, cementu i kruszywa na podstawie norm i tablic. Zawsze ustalamy proporcje betonu, recepturę roboczą na metr sześcienny mieszanki. Beton klasy C8/10, C12/15 możemy przygotować samodzielnie, jednak beton wyższej klasy, który będzie miał dobrą jakość, lepiej jest zamówić w betoniarni.

Kruszywa w składzie betonu

Beton średnio w 70% swojej objętości składa się  kruszywa. Właściwości kruszywa w sposób istotny przekładają się na właściwości mieszanki betonowej, a później betonu. Do właściwości mieszanki zaliczamy konsystencję, urabialność, pompowalność i wydzielanie wody – a do właściwości stwardniałego betonu wytrzymałość, wodoszczelność, ścieralność, mrozoodporność i nasiąkliwość. Właściwości kruszyw natomiast wynikają z cech skały macierzystej, a zatem jej gęstości, twardości i wytrzymałości. To, jaki kształt mają poszczególne ziarna, jaka jest ich tekstura powierzchni i wymiar zależy od procesu produkcji. W Polsce przy doborze kruszywa kierujemy się normą PN-EN 206:2014, “Beton – wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”. Uwzględniamy kilka ważnych czynników. Pierwszym z nich są warunki realizacji robót, dalej mamy klasę ekspozycji, przeznaczenie betonu, wymagania w zakresie odsłoniętego kruszywa  – dowiadujemy się w firmie P.H.U. Leszczyński z Warszawy.

Właściwości, pochodzenie, wymiary

Z punktu widzenia technologii betonu, najważniejsze właściwości kruszyw, to: skład ziarnowy, nasiąkliwość, kształt i szerokość ziaren, wytrzymałość, mrozoodporność, reaktywność oraz obecność zanieczyszczeń. Jeśli chodzi o pochodzenie kryszyw, stosujemy się do normy PN-EN 1260+A1:2010, osobna norma dla kruszyw lekkich to PN-EN 13055-1:2003. Kruszywa dzielimy także ze względu na ciężar właściwy – mamy kruszywa lekkie, zwykłe i ciężkie. Aby określić wymiar kruszywa, bierzemy pod uwagę wymiar minimalny (d) i maksymalny (D) ziaren. Na podstawie wielkości D wyróżniamy kruszywa drobne, grube, naturalne, o uziarnieniu ciągłym. Dobra mieszanka do kruszywa do betonu powinna zawierać kilka frakcji. Należy odpowiednio dobrać proporcje piasku i kruszywa grubego, by tworzyły tzw. stos okruchowy. Pomaga nam w tym określenie krzywej uziarnienia.