Naprawa regałów magazynowych. Co psuje się najczęściej?

Regały magazynowe to przestrzeń służąca do składowania towarów. Ogromną zaletą regałów jest możliwość stuprocentowego wykorzystania dostępnej powierzchni i łatwe zarządzanie ładunkami. Niestety, regały mogą ulegać uszkodzeniom. Jaka jest najczęstsza przyczyna ich awarii? Sprawdzamy, co może się zepsuć magazynach i kiedy należy wykonywać przeglądy i kontrole, aby nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji!

Najczęstsze uszkodzenia regałów magazynowych

Regały magazynowe charakteryzują się dużą wytrzymałością, ale często dochodzi do przekroczenia dopuszczalnego obciążenia tych konstrukcji. Głównie dlatego, że regały nie posiadają tabliczek znamionowych ani naklejek, które informowałyby maksymalnych dopuszczalnych nośnościach. W wyniku przeciążenia (i nie tylko!) może dochodzić do:

  • odchylenia belek nośnych i zaburzenia stabilności regałów,
  • ugięcia półek,
  • uszkodzeń konstrukcji w wyniku kolizji z maszynami transportu wewnętrznego, głównie z wózkami widłowymi,
  • wyrwania kotew regałów z posadzki,
  • uszkodzeń odbojników lub odbojnic, które mają zabezpieczać regały.

Naprawa regałów magazynowych – gdzie?

Jeśli dojdzie do jeden z wyżej wymienionych awarii, konieczna jest naprawa regałów magazynowych. Takie usługi świadczą profesjonalne firmy zajmujące się montażem, przeglądami oraz serwisem regałów, a jedną ze szczególnie polecanych jest firma Orson. Oferuje kompleksowe usługi, gwarantując korzystne warunki współpracy. Jak często należy wykonywać przeglądy techniczne, aby jak najrzadziej dochodziło do awarii?

Kontrola regałów magazynowych – kiedy?

Kontrola regałów magazynowych nie jest obowiązkiem ściśle wynikającym z obowiązujących aktów prawnych. Pracodawca jednak musi zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zadbać o to, aby wykorzystywane maszyny i urządzenia nie stanowiły zagrożenia. Stąd konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów.

Jak często należy kontrolować stan regałów magazynowych?

  • codziennie trzeba przeprowadzać wizualną kontrolę konstrukcji regału, przede wszystkim zwracając uwagę na wszelkie odkształcenia, odgniecenia, pęknięcia, miejsca mocowań półek oraz stabilność całej konstrukcji. To zadanie pracowników magazynu, którzy zajmują się jego bezpośrednią obsługą,
  • raz na tydzień osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w magazynie (kierownik magazynu) jest zobowiązana do kontroli regałów na całej ich wysokości oraz ustalenia, czy ewentualne usterki wymagają natychmiastowej naprawy,
  • raz do roku profesjonalni specjaliści powinni dokonać kompletnego przeglądu instalacji magazynowej.

Należy bezwzględnie przestrzegać tych terminów, aby nie dopuścić do wystąpienia sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu pracowników magazynu.

śr. ocena 5 / głosów 5