Możliwości wykorzystania odpadów budowlanych

Możliwości wykorzystania odpadów budowlanych

Odpady budowlane

Cenne surowce wchodzące w skład owego składowiska, mogą świetnie sprawdzić się w zupełnie nowej roli. Skuteczny recykling znacząco zmniejsza ilości śmieci trafiających na wysypiska, a co za tym idzie – pozytywnie wpływa na stan środowiska naturalnego. Poniżej przystępnie rozwiniemy cały temat, pokazując przy tym praktyczne sposoby wykorzystania odpadów budowlanych.

Rodzaje odpadów budowlanych

Jeśli zaczniemy szukać odpowiednich informacji szybko przekonamy się, że tytułowe pojęcie jest niezwykle szerokie. Do tej kategorii wolno nam zaliczyć gruz betonowy oraz ceglany, tynki, okładziny ceramiczne, resztki gipsu, zapraw i klejów. Poza tym termin ten odnosi się do elementów drewnianych, fragmentów rur, grzejników, przewodów, jak również do dachówek, ceramiki sanitarnej czy materiałów dociepleniowych. Dzięki zaawansowanym procesom technologicznym to, co kiedyś uznano by za rzecz nieprzydatną, może być dziś zamienione w wysoce pożądany produkt.

Recykling oraz rozdzielanie surowców

Jak powiedział nam specjalista z firmy HonestWyróżniamy downcycling, w ramach którego dana substancja przetwarzana jest na materiał o mniejszej, niż początkowa, wartości, a także upcykling, będący jego odwrotnością. Do pierwszego przypadku zalicza się chociażby produkcja kruszywa bądź wiórów; jako przykład upcyklingu podajmy z kolei przetapianie metali lub mnogie sposoby przerabiania tworzyw sztucznych. Aby dokładna segregacja odpadów była możliwa, niezbędne okazują się maszyny zwane przesiewaczami. Za ich sprawą rozdziela się surowce i grupuje ze względu na rodzaj oraz wielkość uziarnienia.

Gospodarowanie gruzem i tworzywami sztucznymi

Wspominany już gruz służy do podbudowy dróg oraz wzmacniania gruntów. A także jako pełnowartościowy składnik nowo wytwarzanego betonu – wtedy dużą uwagę poświęca się selekcji (obecność gipsu, stali, szkła czy innych zanieczyszczeń jest niedopuszczalna). Odpowiednia zbiórka tworzyw sztucznych natomiast – chociaż po remontach nie zostaje ich zbyt wiele – pozwala na późniejsze, satysfakcjonujące ich wykorzystanie. Mamy tu na myśli obróbkę, dzięki której otrzymuje się oleje ciężkie, gazy techniczne oraz polimery.

Najlepsze praktyki

W przyszłości recykling wejdzie z pewnością na wyższy poziom, pozwalając odzyskiwać jeszcze więcej, niż ma to miejsce obecnie. Jednak już teraz zaobserwować można świetne praktyki, będące zwiastunem tego, co nas czeka. Podczas rozbiórki niektórych budynków materiały przetwarza się bowiem w granicach placu budowy, a niedługo potem używa ich jako nowego budulca. Pozostałe resztki sprzedaje się zaś przedsiębiorstwom, które w spożytkują je w produktywny sposób.

śr. ocena 0 / głosów 0