Jakie kruszywa wykorzystuje się do budowy dróg

Budownictwo drogowe rozwija się niezwykle intensywnie, powstaje coraz więcej autostrad i dróg ekspresowych. Tak dynamiczny rozwój infrastruktury wymaga poszukiwania najlepszych pod względem jakościowym i ekologicznym materiałów do budowy dróg. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju kruszywa, czyli materiały sypkie. Jakie rodzaje kruszyw są dziś stosowane do budowy dróg?

Kruszywa naturalne

Skały występujące w naturze to najstarsze znane nam kruszywa, od wieków wykorzystywane również do budowy dróg, obecnie jako dodatek do mieszanek asfaltowych. W zależności od genezy, kruszywa naturalne dzielimy na:

  • żwirowe – powstające na skutek naturalnych procesów erozyjnych;
  • łamane – uzyskiwane dzięki mechanicznemu rozdrobnieniu litej skały.

Naturalne kruszywa wyławia się ze zbiorników rzecznych oraz z jezior. Dodatkowo wykorzystuje się również metodę odkrywkową, stosowaną w kopalniach żwiru i piasku. Jakie kruszywa naturalne służą do budowy dróg?

  • Żwir – to luźne okruchy skał osadowych, stosowanych w procesie produkcji betonu i masy bitumicznej. W budowie dróg żwiru używa się również jako podkładu.
  • Grys – zaliczany do grupy kruszyw łamanych, znajduje szerokie zastosowanie przy budowie dróg jako składnik składnik betonu asfaltowego – warstwy ścieralnej.
  • Tłuczeń – uzyskiwany w wyniku mechanicznego rozdrobnienia skały doskonale sprawdza się w roli budulca nawierzchni drogowych.

Kruszywa sztuczne

Obecnie coraz częściej sięga się po kruszywa mineralne, które nie występują w naturze, a są związane z działalnością człowieka. Są to kruszywa sztuczne, które dzieli się ze względu na sposób uzyskiwania.

  • Kruszywa pochodzenia mineralnego – uzyskiwane na drodze procesów produkcyjnych, takich jak obróbka termiczna. Z surowców mineralnych produkuje się m. in. keramzyt i glinoporyt.
  • Kruszywa z recyklingu – powstają na skutek przetwarzania surowców nieorganicznych wykorzystywanych w budownictwie. Przykładem takich kruszyw jest żużel wielkopiecowy i paleniskowy. Kruszywa z recyklingu mogą być poddawane obróbce termicznej – do tej grupy zaliczamy łupkoporyt i gralit.

Parametry kruszyw do budowy dróg

Co jeszcze warto wiedzieć o kruszywach wykorzystywanych w budownictwie drogowym?

Na to pytanie odpowiada specjalista z firmy Ekoprod produkującej kruszywa: Materiały stosowane do budowy dróg powinny odznaczać się wysoką wytrzymałością i odpornością na warunki atmosferyczne. Dzięki temu nawierzchnie są trwałe i nie ścierają się. W zależności od przeznaczenia i stosowanej technologii, wykorzystuje się kruszywa o różnych parametrach. Materiały te mają różne uziarnienie: drobne lub grube. Kruszywa różnią się też gęstością objętościową, wyszczególnia się różne ich frakcje i gatunki. Odpowiednie połączenie kruszyw pozwala uzyskać beton o optymalnych właściwościach.