Klasyfikacja odpadów.

Od początku swojego istnienia człowiek wytwarza różne odpady. W zależności od rodzaju są one mniej lub bardziej szkodliwe dla środowiska, dlatego w celu właściwej utylizacji powinny być prawidłowo klasyfikowane i składowane. Jaki jest podział odpadów komunalnych i przemysłowych? Jakie odpady nadają się do recyklingu? Sprawdź i zacznij dbać o stan środowiska.

Prawidłowa klasyfikacja i podział odpadów

Klasyfikacja odpadów uwzględnia zarówno typowe odpady komunalne, które powstają m.in. w gospodarstwach domowych, jak i odpady przemysłowe, które podzielone są na różne podgrupy. Od rodzaju i pochodzenia odpadów zależy m.in. sposób jego składowania oraz możliwość recyklingu, który wpływa na ograniczenie zanieczyszczania środowiska np. odpadami z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z klasyfikacją odpadów są one podzielone na różne grupy i typy ze względu na źródło pochodzenia, właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne, a także skład. Prawidłowe gospodarowanie odpadami jest kluczowe dla zatrzymania procesu zanieczyszczania środowiska naturalnego oraz pozwala na odzyskanie surowców wtórnych, z których mogą powstać nowe produkty – wyjaśnia ekspert z firmy RECYKLER ze Szczecina.

Jednolita klasyfikacja odpadów

Odpady dzielimy nie tylko na odpady komunalne i przemysłowe. Jednolita klasyfikacja odpadów uwzględnia 27 grup odpadów, wśród których znalazły się, m.in.:

 • odpady pochodzenia zwierzęcego,
 • odpady pochodzące z produkcji roślinnej,
 • odpady przetwórcze oraz wydobywcze kopalin,
 • odpady drzewne i pochodzące z przemysłu meblowego,
 • odpady tekstyliów i włókien naturalnych,
 • odpady metali żelaznych i nieżelaznych,
 • odpady budowlane,
 • odpady gumy,
 • odpady papieru
 • odpady szkła,
 • odpady ropy,
 • odpady toksyczne,
 • odpady z tworzyw sztucznych.

Wśród powyższych typów odpadów funkcjonują dodatkowe podziały oraz klasyfikacje. Dla każdego z nas kluczowa jest znajomość podziału odpadów na odpady komunalne i przemysłowe.

Odpady komunalne dzielimy na:

 • odpady ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • odpady surowcowe (szkło, plastik, papier, tektura, metal),
 • odpady wielomateriałowe,
 • odpady niebezpieczne np. baterie i przeterminowane leki,
 • odpady wielkogabarytowe np. meble,
 • elektrośmieci,
 • odpady remontowe.

Odpady przemysłowe dzielimy na odpady medyczne oraz surowcowe odpady mineralne.

Zgodnie z obowiązującym prawem odpady powinny być właściwie składowane, segregowane oraz utylizowane. Odbiorem, utylizacją i recyklingiem odpadów zajmują się wyspecjalizowane firmy, które zapewniają wywóz śmieci i transport odpadów oraz wsparcie firm uwzględniające usługi doradcze, szkoleniowe, a także usługi obejmujące prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną środowiska.

śr. ocena 5 / głosów 5