Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa może podlegać podziałowi ze względu na klasy (oznaczające wytrzymałość) oraz gatunki (sugerujące właściwości materiału). Znajomość oznaczeń i parametrów stali odgrywa ogromną rolę przy realizowaniu inwestycji budowlanych. Doświadczeni inżynierowie doskonale odczytują plany, rozpoznają poszczególne symbole oraz wiedzą, gdzie i w jakim zakresie dane wyroby hutnicze mogą znaleźć zastosowane.

stal zbrojeniowa

Gatunki stali zbrojeniowej

Wyroby hutnicze wykorzystywane przy określonej inwestycji muszą spełniać wszelkie obowiązujące normy. Dobry inżynier powinien być w stanie ocenić, czy stal trafiająca na plac budowy jest zgodna z zamówieniem i posiada wymagane parametry. Według obecnie obowiązującej hierarchii, wyróżniamy gatunki stali zbrojeniowej charakterystyczne pod względem ciągliwości i plastyczności. Należą do nich kolejno: stal B500SP (wysoka granica ciągliwości i plastyczność 500 MPA), stal B500B (średnia granica ciągliwości i granica plastyczności 500 MPA) oraz stal B500A (niska granica ciągliwości i granica plastyczność 500 MPA). W omawianą stal zbrojeniową można się zaopatrzyć u profesjonalnych dystrybutorów stali oraz wyrobów hutniczych. Usługi tego typu świadczy m.in. firma PAKSTEEL z Warszawy.

Klasy stali zbrojeniowej

Poza gatunkami, mamy też do czynienia z konkretnymi klasami stali zbrojeniowej. I w tym przypadku podział jest dość jasny. Wyróżniamy pięć podstawowych klas: A-0, A-I, A-II, A-III oraz A-IIIN. Stal klas A-0 i A-I charakteryzuje się najniższą wytrzymałością i stosunkowo małą twardością, wykazując podatność na wyginanie oraz kształtowanie. Z reguły przyjmuje formę prętów gładkich, używanych przy tworzeniu pomocniczych elementów zbrojenia. Stal klas A-II i A-III (pręty żebrowane) ma wyższą wytrzymałość, a jej obróbka wymaga nieco większego wysiłku. Stal A-II stosowana jest zazwyczaj jako zbrojenie nośne, zaś stal A-III służy zbrojeniu głównemu konstrukcji. Klasa A-IIIN wyróżnia się zdecydowanie największą wytrzymałością.

Tylko odpowiedni dobór gatunków i klas stali sprawi, że zastosowane wyroby hutnicze okażą się w pełni wartościowe – zagwarantują odpowiednie walory użytkowe oraz zapewnią bezpieczeństwo przyszłej konstrukcji budowlanej. Z tego względu stal zbrojeniowa powinna być nabywana jedynie u sprawdzonego źródła, od dystrybutorów z uznaną pozycją na rynku.