Kiedy oznakowanie poziome wymaga odświeżenia?

Oznakowanie poziome to niezwykle istotny element organizacji ruchu na drogach – naniesione na nawierzchnie linie wskazują przebieg pasów ruchu, informują o ich przebiegu oraz o stosowanych na danym odcinku przepisach. Oznaczenia znajdziemy również w innych obiektach, takich jak parkingi piętrowe, garaże podziemne oraz zakłady produkcyjne. Niekiedy będą one wymagać odświeżenia – kiedy należy o tym pomyśleć?

Zniszczone odznaczenie

Aby oznakowanie poziome prawidłowo pełniło swoją funkcję, musi być bardzo dobrze widoczne, w kolorze kontrastującym z kolorem podłoża. W halach magazynowych i produkcyjnych najczęściej żółtym lub białym. Szczególnie istotne jest to w przypadku oznakowania dróg transportowych i ciągów komunikacyjnych dla pracowników – niewyraźne, zniszczone oznakowanie może stać się przyczyną błędu operatora wózka widłowego czy poruszającego się pieszo pracownika, chwilowej dezorientacji i dekoncentracji. Skutki tego bywają fatalne. Szybkość degradacji oznakowania poziomego w obiektach przemysłowych,  zależy w głównej mierze od intensywności jego eksploatacji jak i od technologii jego wykonania – tzw. oznakowania wgłębne wykonywane są poprzez wypełnienie żywicą epoksydową odpowiednio uformowanych wgłębień w nawierzchni posadzki betonowej i dzięki temu są praktycznie niezniszczalne, nie trzeba ich odnawiać. Oznakowania tego typu wykonuje firma MalowanieLinii.pl

Zmiana organizacji ruchu

Innym przypadkiem, w którym oznakowania poziome są odnawiane, jest zmiana organizacji ruchu na danej drodze lub obiekcie. Prace tego typu wykonywane są przede wszystkim po pracach remontowych – np. przebudowie nawierzchni drogowej. Remont drogi to doskonała okazja do wypróbowania nowoczesnych rozwiązań, takich jak farby z posypem, czy mikrokulą szklaną, które znacząco poprawiają widoczność drogi dzięki tzw. efektowi “świecenia” i w ten sposób wpływają na obniżenie liczby wypadków. W obiektach zamkniętych jak magazyny, zakłady, czy parkingi kryte można zastosować farby fotoluminescencyjne.

Rodzaje oznakowań

Poza wspomnianym oznakowaniem wgłębnym, wykonywanym poprzez zalanie żywicą wgłębienia w nawierzchni, wśród oznakowań wyróżniamy również oznakowania:

  • Napowierzchniowe – wykonywane poprzez nałożenie na równą, oczyszczoną powierzchnię dwóch warstw farby.
  • Napowierzchniowe na podłożu śrutowanym (posadzki betonowe) – nanoszone są na powierzchnie, z których punktowo zerwano wierzchnią warstwę o grubości około 200 mikronów. W ten sposób usuwa się zanieczyszczenia i zwiększa powierzchnię styku farby z podłożem.
  • Wgłębne (posadzki betonowe) – polegające na precyzyjnym wycięciu  w posadzce betonowej rowku o szerokości 10 cm i głębokości 2-3 mm a następnie zalaniu wybarwioną żywicą epoksydową.
śr. ocena 0 / głosów 0