Jakie kruszywa znajdują zastosowanie w budownictwie?

Kruszywa to podstawowy surowiec wykorzystywany głównie w budownictwie. Jego właściwości sprawiają, że znajduje on zastosowanie jako materiał konstrukcyjny, do produkcji betonów, dróg, mieszkań i innych obiektów budowlanych. Głównym sposobem pozyskania kruszyw budowlanych są prace kopalniane oraz recykling, w którym surowiec poddawany jest mechanicznemu przetworzeniu i uszlachetnieniu. Sprawdź, jakie kruszywa znajdują zastosowanie w budownictwie! Kruszywa budowlane […]

Kruszywa budowlane zastosowanie

Kruszywa to podstawowy surowiec wykorzystywany głównie w budownictwie. Jego właściwości sprawiają, że znajduje on zastosowanie jako materiał konstrukcyjny, do produkcji betonów, dróg, mieszkań i innych obiektów budowlanych. Głównym sposobem pozyskania kruszyw budowlanych są prace kopalniane oraz recykling, w którym surowiec poddawany jest mechanicznemu przetworzeniu i uszlachetnieniu. Sprawdź, jakie kruszywa znajdują zastosowanie w budownictwie!

Kruszywa budowlane naturalne

Kruszywa naturalne stanowią największą grupę wydobywanych i zużywanych na świecie surowców mineralnych. Są to materiały pochodzenia mineralnego, powstałe w wyniku erozji skał lub mechanicznego rozkruszenia skał litych, które występują w postaci luźnych odłamów skalnych. Kruszywa te poddawane są uszlachetnieniu, czyli usuwaniu zanieczyszczeń pylistych, przesiewaniu i płukaniu. Dzielą się one na kruszywa budowlane żwirowe i łamane. Do pierwszej grupy zalicza się m.in. żwir, piasek i pospółkę. Mają one zdecydowaną przewagę w produkcji kruszyw naturalnych w Polsce, gdyż stanowią ok. 2/3 całej produkcji. Natomiast kruszywa łamane powstały ze skał litych, tj. granity, bazalty, dolomity, wapienie i piaskowce. Zalicza się do nich kliniec, tłuczeń, gryz oraz kamień łamany. Kruszywa naturalne można pozyskiwać przez wydobywanie ich z kopalni piasku i żwiru (metodą odkrywkową) lub z dnia rzek i jezior.

Kruszywa budowlane sztuczne

Kruszywa sztuczne to materiały, które mają pochodzenie mineralne, jednak poddawane są recyklingowi, obróbce termicznej lub innej modyfikacji kruszyw mineralnych bądź odpadowych. W procesie tym powstają nowe kruszywa, np. keramzyt czy glinoporyt.

Kruszywa sztuczne są alternatywą dla kruszyw naturalnych. Otrzymywane są głównie z odpadów pohutniczych i pogórniczych. Cechują się także porównywalnymi z nimi właściwościami

– zauważa przedstawiciel firmy Haldex z Katowic, która oferuje poddane obróbce technicznej surowce wtórne, tj. produkty uboczne przemysłu wydobywczego.

Kruszywa z recyklingu

Kruszywa z recyklingu to szeroka gama materiałów pochodzących z przeróbki nieorganicznych materiałów, stosowanych wcześniej w budownictwie. Mogą one pochodzić z wyburzeń lub przebudowy dróg, kiedy to materiał mineralny ze starej nawierzchni zostaje poddany kruszeniu w celu ponownego jego wykorzystania do celów budowlanych. Warto tutaj nadmienić, że jakość kruszyw pochodzenia recyklingowego jest niższa niż kruszyw pochodzenia mineralnego, co ma związek z różnorodnością pod względem składu.

śr. ocena 5 / głosów 9