Jaką rolę pełnią pokrywy w armaturze pożarniczej?

Na profesjonalne wyposażenie strażackie składa się wiele elementów armatury pożarniczej. Nawet najlepszej jakości wąż nie przyda się na nic bez dobrej prądownicy i możliwości połączenia go z pompą lub hydrantem. W niniejszym tekście przyjrzymy się często pomijanej w opracowaniach, ale jakże ważnej części wodnej armatury strażackiej, czyli pokrywie nasad.

Pokrywy hydrantowe

Pokrywy nasad jako istotny element armatury pożarniczej

Zgodnie z definicją, pokrywa nasad jest jednym z elementów wodnej armatury pożarniczej; jej przeznaczeniem jest zaślepianie linii pożarniczych i króćców urządzeń gaśniczych zakończonych nasadami o odpowiednich wielkościach. Pokrywy nasad wykorzystywane są także do zabezpieczania hydrantów naziemnych przed zanieczyszczeniami oraz ryzykiem zatykania przez niepożądane osoby. Pokrywy pełnią ważną funkcję podczas sprawdzania poprawności działania automatyki utrzymywania stałego ciśnienia oraz szczelności układów wodno-pianowych.

W specyfikacjach technicznych pokryw nasad uwzględnia się typ materiału, z którego zostały wykonane (aluminium, mosiądz, stal kwasoodporna), wymiary zgodnie z normą PN-M-51024 oraz masę w kg. Pokrywa jest podstawowym zabezpieczeniem nasady urządzenia gaśniczego, musi więc zawsze być dopasowana do jej wymiarów, a informacja o wielkości musi znajdować się na oznaczeniu. Pokrywa musi także zapewniać odpowiednią sczepność, aby zarówno założenie, jak i usunięcie jej z nasady za pomocą klucza do łączników nie nastręczało zbyt dużych trudności – wyjaśnia ekspert z firmy Bogdan Gil.

Bezpieczny zakup pokryw nasad

Chociaż pokrywy nasad to elementy niewielkie pod względem wymiarów i proste w budowie, ich znaczenie dla poprawnego działania całej linii gaśniczej jest bardzo duże. Właśnie dlatego, podobnie jak pozostałe elementy armatury pożarniczej, również one muszą spełniać restrykcyjne normy jakościowe. Wymagania dla pokryw nasad opisuje norma PN-M-51024, można znaleźć je również w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Producent armatury pożarniczej, z którym współpracuje jednostka ochrony przeciwpożarowej, na prośbę klienta powinien udostępnić dokument potwierdzający zgodność pokryw z ww. normami, czyli świadectwo dopuszczenia do użytkowania, wystawiony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Instytut Badawczy w Józefowie. Tylko pod warunkiem sprawdzenia dopuszczenia osoba odpowiedzialna za zamówienie na potrzeby jednostki może mieć pewność, że armatura spełnia wszystkie niezbędne wymagania.

śr. ocena 5 / głosów 1