Jak powstają hałdy?

Polska znajduje się w czołówce krajów, które eksploatują największe ilości węgla kamiennego. Hałdy to nieużytki i pozostałości po działalności kopalń i hut, które zaczęły się pojawiać wraz z rozwojem górnictwa. To bardzo znany dla większości Polaków element krajobrazu województwa śląskiego, zwłaszcza Górnego Śląska. Czym dokładnie są hałdy i jak wygląda ich eksploatacja?

Czym są hałdy?

Hałdy to efekt działalności wielu kopalń węgla kamiennego na terenie Śląska. Jest to zwałowisko nieużytecznej skały płonnej (kamienia odpadowego) i innych odpadów, pochodzących z kopalń, hut i zakładów przemysłowych, np. żużel czy popiół. Przy wydobyciu węgla powstaje bardzo dużo odpadów (na każdą tonę przypada ok. 300 kg odpadów) lądujących na hałdzie. W województwie śląskim działa kilka firm, które zajmują się eksploatacją hałd, np. Ekoprod z Bytomia.  Eksploatacja hałd daje dużo korzyści ekonomicznych jak i ekologicznych. Ze względu na czynność termiczną hałd, dzieli się je na te, które są termicznie aktywne, nieaktywne, ale z możliwością zapalenia, oraz termicznie nieaktywne bez możliwości zapalenia. Z hałd czerpie się m.in. kruszywo, które wykorzystywane jest w budownictwie autostrad czy parkingów. Z surowców tych produkuje się materiały budowlane, konstrukcyjne, rekultywuje tereny zdegradowane czy używa, jako materiał w budownictwie morskim, hydrotechniczno – inżynierskim lub w górnictwie.

Eksploatacja hałd

Z hałd Bobrek i Radzionków pozyskuje się surowce, tj. kruszywa naturalne, kruszywa łamane, żużel wielkopiecowy i stalowniczy. Poddanie odpadów z tych hałd procesom przeróbki mechanicznej pozwala na poprawę jakości i zwiększa ich wartość, dzięki czemu wzrasta możliwość ich szerszego zastosowania – mówi specjalista z firmy EKOPROD, która pozyskuje materiał do produkcji kruszywa z hałd na Śląsku i w Małopolsce, zajmuje się jego sprzedażą oraz świadczy usługi w zakresie logistyki dostaw.

Pozyskane produkty poddawane są rygorystycznym testom jakościowym, aby ich jakość była jak najwyższa. Przydatność kruszywa bada się każdorazowo pod kątem wymagań zawartych w odpowiednich normach. Zawarty w odpadach węgiel często ogranicza możliwość ich zastosowania w określonych celach. Eksploatacja odpadów zgromadzonych na usypiskach wiąże się często z wpływem na najbliższe otoczenie, np. wzrost zapylenia powietrza i zagrożenia pożarowego, dlatego przed przystąpieniem do eksploatacji należy uwzględnić aktualny stan termiczny. Niestety, mimo coraz większego wykorzystywania wydobytych na powierzchnię surowców, większa ich część składowana jest na zwałowiskach.

śr. ocena 5 / głosów 10