Do czego służą szczeliwa termoizolacyjne?

Termoizolacja zapewnia oszczędność energii, normuje warunki pracy maszyn i instalacji, podnosi bezpieczeństwo ich operatorów oraz użytkowników. Do wyrobów o takich funkcjach zaliczają się sznury i szczeliwa termoizolacyjne. Przyjrzyjmy się im bliżej. Czym się charakteryzują? Gdzie znajdują zastosowanie i w jakich warunkach pracują? Jakie korzyści niesie ich używanie?

Charakterystyka szczeliw termoizolacyjnych

Szczeliwa termoizolacyjne mają postać taśm i sznurów. Mocuje się je w miejscach trudnodostępnych, wąskich, np. przy włazach, pokrywach i kołnierzach, na stykach elementów, czyli tam, gdzie tworzą się szczeliny. W tych miejscach ucieczka ciepła jest znacząca i może być niebezpieczna dla operatorów maszyn i instalacji, stąd potrzeba ich dokładnego zabezpieczenia.

Szczeliwa termoizolacyjne mogą być wykonywane z różnych materiałów, od tworzyw sztucznych i gum po włókna szklane i ceramiczne. W zależności od tego, z czego wykonane jest szczeliwo, inne są jego właściwości i zastosowania. Do najważniejszych parametrów, które należy uwzględnić przy wyborze szczeliwa, zaliczają się: odporność na temperaturę, elastyczność, miękkość, odporność na czynniki chemiczne, ściskanie i wibracje, a także kształt szczeliny i rozmiar, która ma zostać zabezpieczona. Najczęściej stosuje się szczeliwa o przekroju okrągłym lub prostokątnym, choć zdarzają się też mniej standardowe.

Szczeliwa termoizolacyjne są bardzo szeroko stosowane, o czym powiemy dalej. Swoją wszechstronność zawdzięczają m.in. temu, że z łatwością dopasowują się do kształtu tak zabezpieczanych elementów. Wyróżnia się szczeliwa twardo- i miękkoplecione.

Zastosowania szczeliw termoizolacyjnych

Szczeliwa termoizolacyjne mogą utrzymywać ciepło urządzeń pracujących zarówno w niskich, jak i w wysokich temperaturach. W pierwszym przypadku nie dopuszczają do ogrzania, a w drugim do ucieczki ciepła.

Ze szczeliw termoizolacyjnych korzystają praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu. Znajdziemy je w kotłach i piecach, ale też urządzeniach chłodniczych, suszarkach i wszystkich maszynach, które muszą pracować w określonych warunkach termicznych. Ponadto szczeliwa termoizolacyjne wykorzystuje się w rurociągach – wyjaśnia specjalista z Centrum Uszczelnień.

Stosuje się je też wszędzie tam, gdzie brak izolacji termicznej mógłby być niebezpieczny dla operatora maszyny, np. przy klapach, włazach i drzwiach. Bez izolacji termicznej te elementy nagrzewałyby się, co uniemożliwiałoby bezpieczne korzystanie z nich. Powodowałoby to też dodatkową ucieczkę ciepła, a co za tym idzie – wyższe wydatki na energię.

Szczeliwa termoizolacyjne sprawdzają się w miejscach trudno dostępnych, wąskich lub o nietypowych i nieregularnych kształtach – wszędzie tam, gdzie nie da się zastosować np. mat, płyt i innych okładzin termoizolacyjnych.

śr. ocena 5 / głosów 12