Czym zajmują się piaskownie?

Jak mówi powszechnie przyjęta definicja piaskownia, inaczej nazywana piaskarnią lub po prostu kopalnią piasku to miejsce odkrywkowego wydobycia i przetwórstwa piasku, a także pospółki, która jest mieszaniną piasku i żwiru. Piaskownie odgrywają bardzo dużą rolę, gdyż dostarczają podstawowych kruszyw budowlanych oraz drogowych. Jak to wygląda w praktyce?

Oferta piaskowni

Firmy posiadające kopalnie piasku dostarczają bardzo cennych przede wszystkim dla branży budowlanej surowców. Piaskownie zazwyczaj oferują różnego rodzaju piaski oraz żwir i pospółkę. Ilość wydobywanych kruszyw zależy od zasobów danej kopalni oraz ilości piaskowni, jaką posiada dane przedsiębiorstwo. Jeśli klientowi zależy na dużej ilości materiału, wówczas musi się on zgłaszać do tych, które posiadają kilka kopalń.

Do najpopularniejszych rodzajów piasków zaliczamy m.in.: piasek osiewany, piasek płukany oraz piasek zwykły. Są jeszcze żwiry i pospółka wielofrakcyjna, czyli mieszanina okruchów skalnych o różnej wielkości.

Praktyczne zastosowanie kruszyw z piaskowni

Piasek płukany 0-2 mm stanowi niezbędny składnik betonu. Dzięki niemu uzyskuje on odpowiednią trwałość i wytrzymałość. Podobnie jest w przypadku betonowych prefabrykatów. Piasek płukany 0-4 mm z kolei powszechnie służy jako składnik posadzek maszynowych oraz wylewek.

Piasek osiewany 0-2 mm stosowany jest głównie do tworzenia zapraw murarskich. A ściślej do mieszanek cementowych oraz cementowo-wapiennych. Piasek zwykły zaś często służy jako materiał do wyrównywania i podwyższenia terenu oraz zasypywania fundamentów. Stąd nazywany jest on również piaskiem zasypowym. Piasek zwykły znajduje również swoje zastosowanie jako element stabilizujący kostkę brukową – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy NABZDYK, posiadającej 3 kopalnie i oferujące wysokiej jakości kruszywa budowlane oraz drogowe.

Pośród żwirów w budownictwie najczęściej wykorzystywany jest żwir 2-8 mm oraz 8-16 mm.  Żwir 2-8 mm służy głównie jako surowiec do produkcji betonu oraz betonowych wylewek, zarówno tych cienkich, jak i średnich. Wykorzystywany jest także jako materiał do tworzenia galanterii betonowej.

Żwir 8-16 mm z kolei powszechnie stosowany jest jako surowiec do produkcji prefabrykatów betonowych, wyróżniających się dużymi rozmiarami. Ponadto służy jako materiał do wylewek – średnich oraz grubych.

Na koniec pospółka wielofrakcyjna, której frakcja w zależności od rozmiaru nie może przekraczać określonej masy całkowitej kruszywa. Przykład:

-do 5 mm – nie powinna przekraczać 60% całej masy,
-od 1,25 mm i więcej – 30%,
-od 2,5 mm – 25%.

Pospółka wykorzystywana jest m.in. przy budowie dróg oraz do wymiany podłoża pod planowanymi budynkami. Jako bardzo wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne surowiec pospółka stanowi ważny składnik różnego rodzaju betonu, zapraw oraz kostki brukowej.

śr. ocena 5 / głosów 5