Czym charakteryzuje się beton drogowy?

Budowa nawierzchni betonowych wymaga nie lada precyzji i staranności – tak na etapie realizacji, jak i doboru poszczególnych składników kruszywa. Nawierzchnia przeznaczona dla ruchu kołowego powinna spełniać ściśle określone standardy certyfikacyjne oraz zapewniać bezproblemowe (tzn. w pełni bezpieczne) poruszanie się po drogach niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Jakie cechy posiada dobry beton drogowy?

Właściwości betonu drogowego

Beton drogowy charakteryzuje się ściśle określonymi parametrami fizykochemicznymi. Z reguły posiada klasę wytrzymałości na ściskanie wyrażoną symbolem C30/37 (zbliżona do dawnej klasy B37). Jego produkcja bazuje przede wszystkim na dobrze znanych kruszywach łamanych – granitowych i bazaltowych – które wykazują bardzo dużą odporność na oddziaływanie mrozu. Mrozoodporność stwardniałego betonu podlega usprawnieniu dzięki właściwemu napowietrzeniu mieszanki (do poziomu około 5-6%). Wysoka odporność na zamrażanie oraz rozmrażanie pozostaje jednakowa niezależnie od użytych soli odladzających.

Beton drogowy w praktyce

Profesjonalny beton drogowy jest używany do wylewania nawierzchni dróg oraz autostrad. W praktyce można go stosować również w wielu innych miejscach, m.in. na użytek prywatny.

– Beton drogowy to materiał budowlany dostosowany do wymagającego polskiego klimatu. Poza drogami, sprawdza się doskonale przy budowie podjazdów garażowych oraz miejsc postojowych dla samochodów. Wysokiej klasy beton zapobiega powstawaniu rys pomrozowych i złuszczaniu nawierzchni. Co godne podkreślenia, kruszywa otrzymane w procesie likwidacji drogi mogą być ponownie wykorzystane przy produkcji betonu – objaśnia specjalista z firmy Wikrusz, oferującej wysokiej jakości beton drogowy, wyroby betonowe i kruszywa.

Zalety betonu drogowego

Struktura betonu drogowego przesądza o jego nadzwyczajnej trwałości. Odpowiedni dobór mieszanki betonowej zapobiega powstawaniu kolein w wysokich temperaturach, pękaniu w okresach zimna oraz niepożądanemu łuszczeniu powierzchniowemu. Zadbana, właściwie położona nawierzchnia może służyć przez kilkadziesiąt lat ciągłej eksploatacji, a po tym czasie kruszywo – jak już wspomnieliśmy – da się na powrót wykorzystać. Przekłada się to w oczywisty sposób na oszczędność produkcji oraz sprzyja dbaniu o środowisko naturalne. Więcej o właściwościach i zaletach betonu drogowego oraz innych rodzajach betonu i wyrobach betonowych można przeczytać na stronie internetowej przedsiębiorstwa Wikrusz.

śr. ocena 5 / głosów 4