Czy keramzyt to materiał długowieczny?

Kruszywa to kategoria produktów niezbędnych dla branży budowlanej, ale i bardzo przydatnych w innych zastosowaniach. Jednym z nich jest keramzyt, który zdobywa obecnie coraz większe uznanie inwestorów. Wytwarzane z pęczniejącej gliny kruszywo posiada wiele zalet, jednak czy długowieczność jest jednym z nich? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w poniższym artykule.

keramzyt

Czym jest keramzyt?

Zanim odpowiemy na pytanie o żywotność keramzytu i materiałów z nich wytwarzanych, warto wyjaśnić czym w ogóle jest keramzyt

– Keramzytem nazywamy kruszywo wytwarzane sztucznie z pęczniejącej gliny ilastej – mówi przedstawiciel firmy Liapor – Pęcznienie następuje w wyniku leżakowania gliny przez określony czas w wysokiej temperaturze. Następnie jest ona rozdrabniana i umieszczana w rozgrzanym do temperatury 1150 stopni piecu. W ten sposób jest wypiekana. Końcowym produktem są pokryte ceramiczną skorupą ziarna o porowatym wnętrzu. Ziarna keramzytu są sortowane ze względu na swoją wielkość.

Długowieczność keramzytu

Ze względu na to, że keramzyt nie jest tak powszechnie stosowany jak inne kruszywa, klienci często kwestionują jego trwałość. Czy wytwarzane z niego elementy, takie jak pustaki, kostki ogrodowe, stropy, ściany mogą pod względem żywotności konkurować z produktami wytwarzanymi z innych kruszyw? Warto wiedzieć, że produkcja keramzytu w Europie rozpoczęła się w krajach skandynawskich, które, jak wiadomo, charakteryzują się surowszym klimatem, niż południe kontynentu. Sam ten fakt może stanowić potwierdzenie jakości keramzytu i wytwarzanych z niego produktów. Rozwijając ten wątek należy wspomnieć również o zaletach tego kruszywa, między innymi:

  • Bardzo wysokiej twardości ziaren
  • Odporności na niesprzyjające warunki środowiskowe, między innymi wilgoć, wysokie i niskie temperatury
  • Odporności na czynniki chemiczne
  • Odporności na czynniki biologiczne, np. obecność pleśni, grzybów, gryzoni
  • Niepalności

Wszystkie te cechy przekładają się na bardzo wysoką trwałość keramzytu – można go zatem uznać za materiał długowieczny. Doceniany jest on również ze względu na bardzo korzystne parametry pod względem izolacyjności termicznej.

Zastosowanie keramzytu

Wysoka jakość keramzytu czyni z niego kruszywo o bardzo szerokim zastosowaniu. Używa się go między innymi jako:

  • Podkładu do budowy dróg
  • Do produkcji elementów konstrukcji budowlanych oraz tzw. keramzytobetonu
  • Materiał do wykonania warstwy drenażu dachów zielonych

Ciekawa kolorystyka i estetyka ziaren sprawia, że keramzyt chętnie wykorzystywany jest do wysypywania ścieżek oraz jako podsypka do roślin, zapobiegająca przerostowi chwastów.

śr. ocena 5 / głosów 1