Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

Odpady budowlane to elementy powstające w wyniku prac budowlanych, rozbiórkowych oraz remontowych. Bardzo często mogą być ponownie wykorzystane i zagospodarowane przez wykonawców. Zmniejsza to znacznie koszty przeprowadzanej inwestycji. Należy jednak pamiętać, że znaczna część tych odpadów powinna trafić w ręce specjalnych firm zajmujących się wywozem takich pozostałości. Wyrzucanie odpadów budowlanych do zwykłych pojemników na śmieci jest niezgodne z prawem i wiąże się z wysokimi karami pieniężnymi. Jakie są rodzaje odpadów budowlanych?

Odpady budowlane

Rodzaje odpadów budowlanych

Odpady budowlane to bardzo urozmaicone pojęcie. Zalicza się do niego np. gruz betonowy, ceglany, usunięte płytki, stolarkę okienną, ceramikę, materiały izolacyjne oraz odpady z drewna. Powstały z wykopów grunt lub gleba również uważane są za odpad budowlany. Odpady budowlane dzieli się na trzy grupy: grupę I, II oraz III. Grupa I to odpady niezanieczyszczone innymi elementami. Zalicza się do niej beton i gruz ceglany oraz gleba. Grupa II to już gruz zmieszany – zmieszane odpady betonu, gruzu ceramicznego. Takie odpady mogą zawierać glazurę, terakotę i kawałki tynku. Grupa III to natomiast zmieszane odpady z budowy – folie malarskie, profile metalowe, tynki i futryny.

Odpady budowlane mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska. Część z nich nadaje się do recyklingu, a każdy organizator budowy ma obowiązek usunięcia pozostałości w odpowiedni sposób. Takie odpady bardzo często zawierają resztki szkodliwej chemii budowlanej, farb i kleju. Z tego też względu należy poprawnie segregować śmieci. Obecnie wszystko dąży w jak największym stopniu do tego, aby znaczna ilość odpadów została efektywnie przetworzona. Dzięki temu można pozyskiwać m.in. gruz ceglany i betonowy, który można przetworzyć i powtórnie wykorzystać, jako kruszywo budowlane. Żwir poddany procesowi przetwórstwa stanowi także popularny materiał do budowy podłoża parkingów. Takie działania związane z przetwórstwem to korzyści pod względem ekonomicznym i ekologicznym.

Dlaczego odpowiednia segregacja odpadów budowlanych jest tak ważna?

Wyrzucanie odpadów budowlanych do tradycyjnych koszy na śmieci jest niezgodne z przepisami prawa i wiąże się z wysokimi karami pieniężnymi. Poddając gruz segregacji, ogranicza się w znacznym stopniu jego negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wiele odpadów z budowy nadaje się do recyklingu, dzięki czemu można również zadbać o to, aby nie zużywać kolejnych surowców niezbędnych do produkcji.

Jak mówi pracownik firmy P.H Pajdak oferującej wywóz odpadów i skup złomuRemont mieszkania, przebudowa domu oraz prace rozbiórkowe zawsze wiążą się z występowaniem dużych ilości sterty śmieci. Każda osoba, która podejmuje się takich prac, ma obowiązek posprzątania terenu i zorganizowania wywozu odpadów budowlanych. W tym celu warto skorzystać z usług firm, które podstawią potrzebny kontener i wywiozą go po wypełnieniu gruzem.

Decydując się na przeprowadzenie prac budowlanych, zaleca się skorzystanie z oferty profesjonalnych firm, które oferują wywóz odpadów budowlanych. Doświadczenie pracowników oraz kompleksowa usługa to gwarancja sprawnej transakcji.

śr. ocena 0 / głosów 0