Co to jest polimerobeton?

Kruszywa pozwalają nam na budowanie obiektów, które stanowią o nieprzerwanym postępie cywilizacyjnym. Drogi, mosty, domy, obiekty sakralne, budynki użyteczności publicznej oraz ich pomniejsze elementy – wszystko to powstaje z kruszyw naturalnych oraz ich syntetycznych doskonalszych zamienników. Jednym z nich jest polimerobeton. Poznajmy go lepiej.

Polimerobeton – co to jest?

Polimerobeton (beton żywiczny) to materiał, który powstaje z połączenia żywic i mieszanki piaskowo-żwirowej. Te naturalne surowce mają duży wpływ na jakość uzyskiwanego z nich polimerobetonu, jednak to domieszka żywic polimerowych sprawia, że polimerobeton może być materiałem konkurencyjnym dla betonu – wykazuje inne i lepsze od niego właściwości.

W betonie znanym od stuleci funkcję spoiwa pełni cement. W polimerobetonie zastępują go żywice syntetyczne. Obok nich w jego skład wchodzą: kruszywo (czyli piasek i żwir), mączka mineralna i ewentualnie inne dodatki. Jaki rezultat otrzymujemy?

Właściwości polimerobetonu

Polimerobeton jest lżejszy od betonu z uwagi na fakt, że żywice ważą mniej niż cement. Jednocześnie beton żywiczny jest trwalszy od tradycyjnego: starzeje się powoli i nie odpryskuje. Jest bardzo odporny na ścieranie, co także przekłada się na dłuższą żywotność.

Polimerobeton, dzięki zastosowaniu żywic, jest nienasiąkliwy, a wręcz szczelny. Dobrze znosi nie tylko wilgoć, ale też niskie temperatury, ponieważ woda nie wnika w jego strukturę i podczas zamarzania nie ma możliwości rozpierać materiału.

Tradycyjny beton jest porowaty i chropowaty. Polimerobeton zaś jest gładki, dzięki czemu lepiej tłumi dźwięki sunących po nim pojazdów i stawia ich kołom mniejszy opór. Ponadto gładkość jest walorem wizualnym – polimerobeton może zatem pełnić funkcję estetyczną, dekoracyjną.

Co do tego ostatniego aspektu – polimerobetonowi bardzo łatwo nadać określony wygląd. Może być barwiony na dowolny kolor z palety RAL, a trwałość tego koloru będzie równie imponująca, co w przypadku samego polimerobetonu.

Właściwości polimerobetonu sprawiają, że jest on materiałem ze wszech miar użytecznym i należy się spodziewać, że będzie stosowany w coraz szerszym zakresie. Wysokiej jakości polimerobeton oferuje www.sandmix.pl.