Charakterystyka kruszyw hutniczych

Kruszywa to szeroka gama produktów, wykorzystywanych bardzo powszechnie w branży budowlanej, jak również w przemyśle. Do artykułów z tej kategorii zaliczamy między innymi kruszywa hutnicze, stanowiące produkt uboczny wytapiania rud żelaza. Czym się one charakteryzują, gdzie znajdują zastosowanie, dlaczego są dobrą alternatywą dla kruszyw naturalnych? Odpowiedzi znajdziemy w poniższym artykule.

W jaki sposób powstaje kruszywo hutnicze?

Jak zaznaczyliśmy na wstępie, kruszywa hutnicze stanowią produkt uboczny wytapiania rud żelaza, co czyni z nich de facto odpad przemysłowy. Jak wygląda proces jego powstawania?

– Ruda wytapiania jest podczas tak zwanego procesu wielkopiecowego – mówi przedstawiciel firmy MartransProces ten polega na tym, że do pieca o charakterystycznym kształcie wydętego cylindra oraz wysokości około 30 metrów wprowadza się rudę, topnik oraz koks. Surówka, czyli ciekłe żelazo jest głównym produktem tego procesu. Inne pierwiastki oraz związki chemiczne zawarte w rudzie oddzielają się od niej, tworząc w ten sposób skałę płonną, która następnie łączy się z topnikiem. W ten właśnie sposób powstaje żużel, który po schłodzeniu staje się chropowatą skałą o szarym kolorze. Skała ta może zostać rozdrobniona mechanicznie, czego efektem jest właśnie produkt nazywany kruszywem hutniczym. 

Właściwości i zastosowanie kruszywa hutniczego

Specyficzny proces powstawania kruszywa sprawia, że posiada ono wiele charakterystycznych cech odróżniających je od kruszywa naturalnego. Jednocześnie sprawia, że jest ono wysokiej jakości produktem o szerokim zastosowaniu. Jakie to cechy? Przede wszystkim niewielka gęstość, co przekłada się na masę – kruszywo hutnicze jest lżejsze od naturalnych i przez to jego transport może być bardziej wydajny. Ponadto odznacza się ono dobrymi współczynnikami absorbcji wody przy jednoczesnym wysoki progu odporności na niskie temperatury. Dodatkowo jest bardzo odporne na ogień i posiada dobre właściwości izolacyjne. To wszystko czyni z niego świetny materiał  do produkcji cementów, zapraw murarskich i innych mieszanek budowlanych oraz wełny żużlowej, a także do budowy dróg, autostrad i innych nawierzchni użytkowych.

Czemu warto korzystać z kruszyw hutniczych?

Poza tym, że kruszywa hutnicze posiadają bardzo korzystne właściwości oraz szerokie zastosowanie, to są również bardzo tanie i ekologiczne. Po pierwsze, ich pozyskanie nie wiąże się z praktycznie żadnymi kosztami – huty, które ją wytwarzają nastawione są przede wszystkim na produkcję żelaza, żużel stanowi dla nich odpad, który i tak trzeba w jakichś sposób zagospodarować. Sprzedanie go i użycie w produkcji zaprawy jest najbardziej efektywne. Z tego samego powodu kruszywa tego typu są przyjazne dla środowiska – ich produkcja nie generuje dodatkowych zanieczyszczeń, a ponadto pozwala uniknąć dewastacji środowiska naturalnego, jak to dzieje się w przypadku kruszyw naturalnych, pozyskiwanych z dna rzek i jezior bądź kopalni odkrywkowych.

śr. ocena 5 / głosów 1