Zakres pomiarów geodezyjnych pod budowę domu

Materiały budowlane i zakupiona działka to tylko część sukcesu. Aby postawić swój wymarzony dom potrzebne jest przede wszystkim pozwolenie na budowę, a jednym z warunków jego uzyskania jest wytyczenie budynku w terenie. Usługę tę wykonać musi geodeta, który w tym celu dokona (zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową) określonych pomiarów.

pomiary geodezyjne

Wytyczenia budynku

Geodeta, aby wytyczyć dom wbija w grunt paliki, które umiejscawia dokładnie w narożach przyszłego budynku. Ten akt potwierdza wpisem do dziennika budowy. Następnie, w chwili dokonania wykopu, specjalista wytycza ławy fundamentowe i wyznacza punkty wysokościowe, które określać mają poziom posadowienia ław i poziom posadzki parteru domu. Te pomiary także geodeta musi potwierdzić za pomocą wpisu do dziennika budowy.

Określenie fundamentów

Kolejnym rodzajem pomiarów geodezyjnych wykonywanych pod budowę domu jest określenie głębokości posadowienia fundamentów i wytyczenie ich obrysu zewnętrznego oraz wewnętrznego. Geodeta sprawdza czy wylewane ławy fundamentowe mają zgodną z projektem szerokość, wysokość i głębokość posadowienia w gruncie.

Po wykonaniu fundamentów geodeta dokonuje ich odbioru – ponownie wpisuje się do dziennika budowy. Nad wszystkimi pracami dodatkowo czuwa kierownik budowy.

Linia zabudowy ścian

Gdy fundamenty są już gotowe, geodeta zabiera się za wytyczenie zewnętrznej linii zabudowy ścian. Robi to oczywiście w oparciu o dokumentację projektową, a konkretnie na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego. Te pomiary także powinny zostać wpisane do dziennika budowy, wraz z datą ich wykonania. Dla ekipy budowlanej będzie to podstawą do rozpoczęcia murowania ścian.

Pomiary po skończonej budowie

Kiedy dom jest gotowy również przyda nam się pomoc geodety. Specjalista musi namierzyć postawiony budynek wraz z wykonanymi przyłączami instalacji gazowej, wodnej, kanalizacyjnej i energetycznej. Po namierzeniu geodeta nanosi budynek z przyłączami na mapy zasobu geodezyjnego, które wykonuje w celu przekazania budynku do użytkowania.

Właściwe wykonanie pomiarów geodezyjnych pod budowę domu to sprawa kluczowa. Dlatego warto powierzyć  tę pracę specjaliście, który posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie w tym zakresie – radzi nasz rozmówca reprezentujący Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne M-GEO.