Wykonywanie iniekcji ciśnieniowych w obiektach budowlanych

Iniekcja ciśnieniowa jest jedną z najskuteczniejszych metod naprawy rys i nieszczelności w przegrodach betonowych. Właściwie przeprowadzona iniekcja z wykorzystaniem odpowiedniego materiału pozwala przywrócić budynkowi bezpieczeństwo i funkcjonalność, a także trwale usunąć skutki zawilgocenia przegród.

Cele iniekcji ciśnieniowych

Zasadniczym celem wykonywania iniekcji ciśnieniowych w przegrodach betonowych jest ograniczenie wnikania cieczy (najczęściej wody), pary i gazów, będących zagrożeniem dla konstrukcji budynku jako czynniki wywołujące korozję zbrojenia – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy SPEC-BUD. A zatem iniekcja jest sposobem uszczelniania betonu.

Iniekcje są także dobrym sposobem na wzmocnienie konstrukcji betonowej i zwiększenie nośności przegród. Stosowanie odpowiednio wytrzymałych wypełnień o dużej przyczepności do betonu pozwala na takie zespolenie rys, które umożliwi przenoszenie obciążeń rozciągających i trwałe scalenie struktury betonowej przegrody.

 Badanie przyczyn powstawania rys

Przed przystąpieniem do prac iniekcyjnych konieczne jest dokładne zbadanie stanu przegrody, w celu ustalenia przyczyn powstawania rys i nieszczelności. Dopiero na takiej podstawie możliwy jest wybór odpowiedniego wypełnienia i technologii naprawy.

Rodzaje iniekcji ciśnieniowych

W zależności od rozpoznania przyczyn problemu i ustalonych celów naprawy, stosowane są iniekcje wysoko-, średnio lub niskociśnieniowe.

Iniekcje średnio- i wysokociśnieniowe wykonuje się przede wszystkim w grubych elementach betonowych i żelbetowych, na których występują niewielkie rysy, dla wzmocnienia wytrzymałości konstrukcji. Najczęściej wykorzystywane są w tym celu żywice poliuretanowe i epoksydowe oraz suspensje polimerowo-mineralne.

Iniekcje niskociśnieniowe stosuje się w przegrodach wzniesionych z betonu o bardzo niskiej wytrzymałości w celu ograniczenia ich przepuszczalności, gdy największym problemem jest właśnie wilgoć i przecieki. Stosowane są tu przede wszystkim wypełnienia silikatowe, silikonowe, a także żywice poliuretanowe i żele akrylowe.

Wykonywanie iniekcji ciśnieniowej

Przed przystąpieniem do iniekcji ciśnieniowej konieczne jest właściwe przygotowanie powierzchni. Rysy należy odsłonić i oczyścić, a następnie rozstawić iniektory w odpowiednich odległościach. W zależności od wybranej technologii stosowane są pakery, iniektory śrubowe i zabijane, pompy ciśnieniowe i zbiorniki iniekcyjne.