Utylizacja gruzu budowlanego w kontekście ochrony środowiska

Coraz większą uwagę przywiązujemy do ochrony środowiska. Nie ma się co dziwić – nie mamy niestety planety B, na którą moglibyśmy się przenieść. Dlatego tak ważne jest zadbanie o właściwą utylizację gruzu budowlanego, którego recykling zdecydowanie przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia planety – okazuje się, że tylko 10% odpadów budowlanych nie nadaje się do ponownego użycia. Całą resztę można z powodzeniem wykorzystać.

Trzy miliony ton – tyle gruzu rocznie produkujemy w Polsce. Taka ilość odpadów budowlanych mogłaby w znacznym stopniu przyczynić się do zanieczyszczenia środowiska. Na szczęście istnieją metody utylizacji oraz recyklingu gruzu, które pozwalają na jego ponowne wykorzystanie.

Co zrobić z gruzem po remoncie?

Gruz powstaje nie tylko w wyniku remontów mieszkań przez osoby indywidualne. Znaczną jego część produkują również firmy budowlane. Nie jest to odpad komunalny – dlatego w żadnym przypadku nie może zostać umieszczony w kontenerach na śmieci. Konieczne jest jego wywiezienie na składowisko odpadów. Możemy to zrobić samodzielnie. W niektórych gminach odpady poremontowe można oddać za darmo, w określonej ilości w ciągu roku. Z pewnością jest to rozwiązanie najtańsze, jednak wiąże się z koniecznością samodzielnego przewiezienia odpadów do punktu odbioru. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firm zajmujących się wywozem gruzu, które oferują wynajem tak zwanych big bagów oraz kontenerów – jak na przykład firma SAWO Recykling, która oferuje kontenerowy wywóz odpadów w Łodzi i okolicach.

Możemy również spotkać się z ofertami przyjęcia gruzu przez osoby prywatne, które potrzebują go na przykład do utwardzenia drogi. Z pewnością dla osób robiących remont jest to rozwiązanie niezwykle wygodne – nie trzeba gruzu wywozić do punktu, ani też zamawiać kontenera. Jednak nie jest to rozwiązanie ekologiczne. Nieobrobiony gruz zanieczyszcza glebę. W kontekście ochrony środowiska jest to zdecydowanie niepolecany sposób na pozbycie się odpadów po budowie.

Utylizacja i recykling gruzu

Tymczasem okazuje się, że recykling gruzu wcale nie jest zadaniem skomplikowanym i umożliwia odzyskanie nawet 90% surowców nadających się do dalszej eksploatacji. W pierwszej kolejności gruz oczyszcza się z resztek drewna, tapet, gwoździ czy innych przedmiotów. Służą do tego specjalistyczne maszyny, zwane przesiewaczami. Następnie oczyszczony gruz trafia do kruszarki, która rozdrabnia go na mniejsze kawałki. Tak przetworzony gruz nadaje się do ponownego wykorzystania. Powstały w ten sposób żwir wykorzystuje się do budowy parkingów, fundamentów,  podbudowy dróg i chodników. Przekruszony gruz doskonale nadaje się do rozbudowy już istniejących obiektów, a także jako składnik mieszanek do betonu i asfaltu. Daje stabilne podłoże pod kostkę brukową lub wylewkę. W ten sposób można poddać recyklingowi gruz, w skład którego wchodzą cegła, beton, żużel, ceramika i asfalt.

Ochrona środowiska i dyrektywy unijne

Recykling gruzu jest istotny przede wszystkim w kontekście ochrony środowiska. Nie ma konieczności jego składowania, a tym samym zanieczyszczania otoczenia oraz produkowania kolejnych odpadów. Procedura recyklingu jest bardzo prosta i z pewnością tańsza, niż gromadzenie gruzu – zwłaszcza, że opłaty za składowanie wciąż rosną. Wiąże się to również z rozporządzeniami unijnymi, które zobowiązują państwa członkowskie do przestrzegania wytycznych dotyczących zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, związanych z recyklingiem powstających odpadów budowlanych. Utylizacja gruzu się po prostu opłaca – dzięki temu będziemy żyli w mniej zanieczyszczonym środowisku, a jednocześnie spełnimy normy, które zobowiązani jesteśmy spełniać będąc członkiem wspólnoty europejskiej.

śr. ocena 0 / głosów 0