Na czym polega monitoring szczelności instalacji gazowych

Instalacja gazowa, ze względów bezpieczeństwa, musi raz na jakiś czas zostać poddana szczegółowej kontroli. Konieczne jest sprawdzenie jej stanu technicznego i szczelności. Po wykonaniu tych czynności, mieszkańcy budynku lub osoby przebywające w nim każdego dnia, będą mogły czuć się w pełni bezpieczne. Wyjaśniamy na czym polega monitoring szczelności instalacji gazowych.

instalacje-gazowe

Po co sprawdzać szczelność instalacji gazowej?

Instalacja gazowa, to instalacja zasilana z sieci gazowej, która stanowi układ przewodów za kurkiem głównym. Przewody te prowadzone są na zewnątrz lub wewnątrz budynku, razem z armaturą, kształtkami oraz innym wyposażeniem, jak również z urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi i przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi (jeśli są one elementami wyposażenia urządzeń gazowych).

Instalacja gazowa, aby mogła właściwie działać, musi być szczelna. Jest to też kwestia bardzo istotna dla zdrowia i bezpieczeństwa osób przebywających w danym budynku. Jak tłumaczą eksperci z firmy MOBIL SERVICE, każda instalacja gazowa musi przechodzić kontrolę. Jednym z jej elementów jest monitoring szczelności.

Kontrolę instalacji gazowej wykonywać należy raz w roku. Do tego zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, które określa szczegółowe wytyczne użytkowania i instalacji urządzeń gazowych.

Kiedy przeprowadza się główną próbę szczelności instalacji gazowej?

Sprawdzenia szczelności instalacji gazowej po raz pierwszy dokonuje się wtedy, gdy do użytku oddana jest zupełnie nowa instalacja. Co więcej, próba szczelności musi być przeprowadzana także przy okazji każdej ewentualnej przebudowy lub po oddaniu instalacji gazowej pracom remontowym.

Innym przypadkiem, w którym firma gazowa musi zostać wezwana do dokonania monitoringu szczelności instalacji gazowej jest ten, w którym dana instalacja została wyłączona z użytkowania na okres dłuższy, niż 6 miesięcy lub, gdy zupełnie nowa instalacja nie została napełniona paliwem gazowym w przeciągu 6 miesięcy od wykonania ostatniej próby szczelności.

Zasady sprawdzania szczelności instalacji gazowej

Monitoringu szczelności instalacji gazowej dokonuje się osobno dla części instalacji przed gazomierzem oraz osobno dla pozostałej części instalacji, z wyłączeniem gazomierza. Co ważne, nie wykonuje się pomiaru szczelności samego gazomierza, gdyż ten sprawdzany jest fabrycznie, według odrębnych przepisów (producent gwarantuje jego szczelność).

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji, której nie zabezpieczono antykorozyjnie. Trzeba ją jednak wcześniej oczyścić, zaślepić końcówki, otworzyć kurki, a także odłączyć odbiorniki gazu. Istotne jest, by próbę szczelności wykonać odpowiednim sprzętem, czyli manometrem spełniającym wymagania klasy 0,6, posiadającym świadectwo legalizacji. Sprzęt ten powinien mieć średnicę 160 lub 250 mm i być zgodny z normą PN-EN 837-1:2000.

Bardzo ważne dla monitoringu szczelności są parametry manometru. Jego zakres pomiarowy powinien wynosić od 0-0,16MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05-0,1 MPa (0,5-1,0 bara) lub 0-0,25 MPa (0-2,5 bar) w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1-0,21 MPa (1,0-2,1 bara). Ciśnienie czynnika próbnego w trakcie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno z kolei wynosić (dla instalacji lub jej części znajdującej się w lokalu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem) 0,1MPa, a dla instalacji zewnętrznej wykonanej w ziemi 0,21 MPa. Wynik głównej próby szczelności jest pozytywny, jeśli w ciągu 30-60 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Powyższe dane są niezwykle ważne, ponieważ dzięki takim parametrom, można precyzyjnie sprawdzić szczelność instalacji gazowej. Ta z kolei, jest gwarancją bezpieczeństwa dla mieszkańców danego lokalu lub domu, a także dla wszystkich ich sąsiadów.

Szczelność instalacji gazowej sprawdzać powinni wyspecjalizowani w tym eksperci z firmy gazowej.

śr. ocena 5 / głosów 5