Korzyści płynące z użytkowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków wypierają tradycyjne szamba, stając się symbolem innowacyjnego podejścia do gospodarki ściekowej. Oczyszczalnie tego typu uzdatniają ścieki naturalnie, wykorzystując bakterie do usuwania związków organicznych. Metoda oczyszczania biologicznego nie wymaga innych środków i substancji chemicznych. A to tylko jedna z korzyści, którą zyskamy inwestując w oczyszczanie EKO-BIO.

Korzyści płynące z użytkowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

W trosce o naturę

Proces oczyszczania w biologicznych oczyszczalniach ścieków przebiega zgodnie z normami, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z dnia 18.11.2014 r.). Oznacza to, że tego typu rozwiązania wpisują się w obowiązujące przepisy i są w pełni proekologiczne.

Co świadczy o jakości oczyszczania EKO-BIO? W jednym zbiorniku oczyszczalni przebiegają procesy beztlenowego i tlenowego oczyszczania ścieków. Osad i tłuszcze zostają oddzielone. Uzdatniona woda jest wolna od większości zanieczyszczeń i niebezpiecznych substancji, które mogłyby zagrażać środowisku i zdrowiu ludzkiemu. Dwufazowy proces oczyszczania zapewnia wyjątkowe efekty końcowe – objaśnia ekspert firmy EKO-BIO Oczyszczalnie.

Zero komplikacji

Oczyszczalnie biologiczne stwarzają pozory kosztownych i skomplikowanych w obsłudze. W rzeczywistości, sytuacja prezentuje się zupełnie odwrotnie. Wydatek poczyniony na zakup urządzenia jest jedynym, który znacząco obciąża nasz budżet. Sama eksploatacja oczyszczalni jest o wiele mniej kosztowna niż szamba. Proces oczyszczania opiera się bowiem na właściwościach mikroorganizmów, a zużycie energii elektrycznej nie jest nazbyt wysokie.

Problemów nie sprawia też obsługa systemu. Właściwie jedynym obowiązkiem użytkownika oczyszczalni jest cykliczne wybieranie osadu wtórnego. Taką czynność wykonuje się średnio co dziewięć miesięcy, nie rzadziej niż raz w roku – dodaje przedstawiciel firmy EKO-BIO. Oczyszczalnia funkcjonuje doskonale nawet w utrudnionych warunkach gruntowo-wodnych, co czyni ją nie tylko efektywnym, ale też uniwersalnym rozwiązaniem w zakresie oczyszczania. Prostota obsługi, proekologiczność i niski koszt eksploatacji zdecydowane przemawiają na korzyść biologicznych oczyszczalni i wpływają na ich rosnącą popularność.

śr. ocena 5 / głosów 1