Hydroizolacje i ich rola w budownictwie

Najważniejszą rolą hydroizolacji jest zabezpieczenie budynku przed działaniem wody i wilgoci. Ważnym etapem prac budowlanych jest określenie warunków gruntowo-wodnych, na których zostanie osadzony budynek. Hydroizolacja chroni bowiem przede wszystkim fundamenty, które szczególnie narażone są na działanie wód gruntowych. Nie należy jednak zapomnieć o izolacji ścian i stropów, które także narażone są na negatywne działanie wody.

hydroizolacja w budownictwie

Bez hydroizolacji w piwnicy pojawiałaby się woda, a cała struktura budynku mogłaby zostać naruszona. Zbyt duża wilgotność wpływa negatywnie zarówno na materiał budowlany, jak i na mieszkańców. Sprzyja pojawianiu się pleśni i grzybów. Dzięki właściwej hydroizolacji możemy tego uniknąć.

Rodzaje hydroizolacji

Możemy wyróżnić kilka rodzajów hydroizolacji. Ze względu na sposób umiejscowienia jej względem budowli dzieli się na pionową oraz poziomą. Pozioma to izolacja pod posadzką lub na szczycie fundamentów, pionowa to izolacja ścian.

Ze względu na rodzaj izolacji możemy wyróżnić izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe oraz parochronne. Przeciwwodne chronią przed działaniem wód gruntowych, przeciwwilgociowe przed wodą niewywierającą ciśnienia, paroizolacje natomiast chronią przed działaniem pary wodnej wewnątrz budynku, zapobiegając jej skraplaniu się wewnątrz ścian.

Hydroizolacje można również podzielić ze względu na stopień zagrożenia działaniem wód – mogą być to izolacje lekkie, średnie oraz ciężkie. Lekkie są wystarczające do ochrony przed przenikaniem wilgoci w kierunku bocznym, na gruntach z niskim poziomem wód oraz przepuszczalnych. Hydroizolacje średnie są dodatkowo wzmocnione i zabezpieczają budowlę przed wodą opadową oraz kapilarnym podciąganiem wody z gruntu. Izolacje ciężkie wykonuje się w miejscach, gdzie występuje napór wody pod ciśnieniem, a lustro wody gruntowej znajduje się powyżej fundamentów.

Rola hydroizolacji

Każdy z wymienionych rodzajów ma za zadanie nie dopuścić do przenikania wody, która mogłaby uszkodzić elementy konstrukcyjne budowli. Dlatego położenie hydroizolacja jest ważnym etapem prac budowlanych, którego nie można pominąć – nieszczelna hydroizolacja może spowodować w przyszłości wiele strat. Istnieją na szczęście metody, które mogą odbudować uszkodzoną hydroizolację, a nawet dodatkowo osuszyć budynek – tego typu rozwiązania znajdziemy na przykład w firmie MAK-INIEKT.

Biorąc pod uwagę fakt, że budynek narażony na działanie wilgoci może nabawić się syndromu chorego domu, powiedzenie, że lepiej zapobiegać, niż leczyć doskonale pasuje do roli hydroizolacji. Choć skutki zalania da się odwrócić, odpowiednia hydroizolacja położona już na etapie budowy da nam pewność, że konstrukcja pozostanie nienaruszona przez długie lata.

śr. ocena 5 / głosów 1