Domy pasywne – stosowane technologie

Jeszcze nie powszechnie, ale coraz częściej budowane domy pasywne w bardzo już nieodległym czasie staną się obowiązującym standardem, przynajmniej w krajach Unii Europejskiej. Jak wiadomo charakterystyczną cechą takich domów, jest bliskie niemal zeru zużycie przez nie energii z tradycyjnych źródeł grzewczych. Taki dom wykorzystuje m.in. energię cieplną, której źródłem są sami jego mieszkańcy.

domy-pasywne

Warunki jakie musi spełniać dom pasywny

Jak powiedzieliśmy we wstępie, dom pasywny funkcjonuje przy minimalnym zużyciu energii. O tym, jakie wymagania musi spełniać taki dom, by to osiągnąć, opowiedzieli nam projektanci z firmy SUPER HOUSE z Tarnowskich Gór.

Jest sześć najważniejszych warunków technicznych, jakie musi  spełniać dom, aby można go określać przymiotnikiem „pasywny”. Oto one:

  • odpowiednio gruba izolacja ścian, stropodachu i podłogi,
  • cała konstrukcja budynku musi być szczelna i pozbawiona mostków cieplnych,
  • superszczelne okna w większej części skierowane na południe,
  • szczelna powłoka,
  • mechaniczna wentylacja z rekuperatorem,
  • zredukowany do niezbędnego minimum system ogrzewania.

Spełnienie powyższych wymagań możliwe jest poprzez zastosowanie specjalnych technologii przy budowie domu pasywnego oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych wiążących się z jego wentylowaniem i dogrzewaniem.

Technologie stosowane przy budowie domów pasywnych

Opiszmy po kolei, jakie technologie należy zastosować, aby wyżej wymienione warunki w praktyce spełnić.

  1. Dom pasywny musi mieć szczelne, warstwowe ściany z izolacją, dzięki której osiąga się współczynnik przenikania ciepła w granicach zbliżonych do 0,15 W/(m2.K) Osiągnięcie takiego efektu jest możliwe, wyłącznie przy zastosowaniu ściany warstwowej z izolacją o grubości minimum 40 cm. Warstwę izolacji może tworzyć styropian, wełna mineralna lub włókna celulozowe. Podobnie należy zaizolować stropodach i podłogę na gruncie. Konstrukcja zewnętrzna budynku musi być, spójna i szczelna bez jakichkolwiek mostków cieplnych.
  2. Należy zastosować potrójnie szklone okna, wypełnione szlachetnym gazem. Wkłady okienne powinny być umieszczone w wielokomorowych ramach, charakteryzujących się współczynnikiem przenikania ciepła poniżej 0,8 W/(m2.K). Okna takie w większości winny być usytuowane na wystawie południowej, co przy odpowiednio dobranej ich wielkości i przepuszczalności promieniowania słonecznego może dawać zyski ciepła nawet do 40%. Warto tutaj także zrezygnować z okien otwieranych, jako że wietrzenie pomieszczeń w domu pasywnym realizowane jest przy użyciu wentylacji mechanicznej.
  3. Zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, który umożliwia odzyskanie do 90% ciepła zawartego w powietrzu wydalanym z budynku. Ciepłem tym można dogrzewać powietrze zasysane.

W tak wykonanym domu pasywnym tylko minimalna część zużywanej w nim energii przeznaczona jest do jego dogrzania. Nieco więcej zużywa się jej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, czego koszt także można znacząco obniżyć przez umieszczenie  na dachu paneli słonecznych oraz zastosowanie pompy cieplnej.

śr. ocena 5 / głosów 5