Czym jest nadzór inwestorski?

Chociaż prowadzenie nadzoru inwestorskiego podczas prac budowlanych nie zawsze jest wymagane, to jednak warto się nad nim zastanowić. Osoba, która posiada odpowiednią wiedzę z zakresu budownictwa, może naprawdę pomóc w wielu sytuacjach. Nic zatem dziwnego, że coraz większa ilość osób decyduje się na zatrudnienie specjalisty, który zajmuje się tym tematem. Co dokładnie należy do jego obowiązków?

nadzór inwestorski

Nadzór inwestorskim – podstawowe informacje

Nadzór inwestorki polega na objęciu danej budowy opieką specjalisty. Odpowiada on za sprawowanie kontroli jakości prac na poszczególnych etapach całego procesu powstawania nowego obiektu. W praktyce zadaniem inspektora jest dbanie, aby podczas wykonywanych czynności wszystko zostało przeprowadzone zgodnie ze sztuka budowlaną. Należy podkreślić, że nie każda firma budowlana zatrudnia odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, którzy rzetelnie wykonują powierzone im zadania. Dla osoby, która nie zajmuje się budownictwem, wyłapanie wszystkich niedoskonałości w tej sztuce jest natomiast niezwykle trudne. Pewnych błędów nie widać „gołym okiem”. Fachowiec natomiast nie ma problemu, aby sobie z tym poradzić. Warto jednak zauważyć, że podstawą jest w tym przypadku posiadanie:

  • wiedzy z zakresu budownictwa,
  • doświadczenia, które pozwala na wyłapywanie wszystkich niedociągnięć.

Specjalista z firmy Projektowanie – Bogdan Adamczyk zauważa: Skorzystanie z usługi nadzoru inwestorskiego daje możliwość uniknięcia wielu nieścisłości, które mogą powstać podczas budowy. Błędy, które nie zostaną skorygowane na wstępnym etapie, mogą przyczynić się do wad obiektu. Te z kolei mogą okazać się niemożliwe do naprawienia

Nadzór inwestorski – jakie obowiązki ma inspektor?

Nadzór inwestorski nie może być wykonywany przez każdego, lecz wyłącznie przez osoby, które posiadają odpowiednie szkolenie oraz uprawnienia. Do obowiązków inspektora należy przede wszystkim sprawdzanie stanu wykonywanych prac zgodnie z założeniami projektu. Obowiązki te wykonuje w oparciu o przepisy oraz wiedzę techniczną. Do osoby odpowiedzialnej za nadzór inwestorki należy również uczestniczenie w odbiorze poszczególnych instalacji, przewodów kominowych i innych niezbędnych sprzętów. Jest ona zobowiązana do skontrolowania wszystkich elementów, które na późniejszym etapie zostaną zakryte – należą do nich między innymi zbrojenia.

Nadzór inwestorski – czy warto?

Nie zawsze inwestycja budowlana wiąże się z obowiązkiem zatrudniania osoby odpowiedzialnej za nadzór inwestorski. Mimo wszystko warto się nad tym zastanowić. Należy również pamiętać, że wykonywanie tego typu związane jest z bardzo dużą odpowiedzialnością, dlatego wybór odpowiedniego specjalisty powinien być przemyślany. Zdecydowanie lepiej zainwestować w firmę, która skontroluje wszystkie etapy z dokładnością. Nie warto oszczędzać na tego typu zleceniach, gdyż to od nich zależy jakość obiektu.

śr. ocena 0 / głosów 0