Charakterystyka dobrych systemów rynnowych

Systemem rynnowym nazywamy zestaw rynien, które biegną wzdłuż krawędzi dachu, oraz odprowadzających zeń wodę pionowych rur spustowych – a także rozmaitych elementów montażowych. Dobry system nie tylko dobrze wygląda, ale też jest w stanie przedłużyć żywotność zarówno dachu, jak i okien oraz elewacji budynku, w pewnym sensie chroni również przechodzących poniżej ludzi. Pozwala także gromadzić deszczówkę, która może zostać ponownie wykorzystana.

To wszystko jednak raczej zadania, jakie system rynnowy ma do spełnienia. Czym jednak charakteryzować się będzie ten, który z pewnością takim zadaniom sprosta? Jedną z ważniejszych cech jest materiał, z którego wykonane są rury spustowe i rynny. Nie mogą mu być straszne ani wysokie, ani niskie temperatury, promieniowanie ultrafioletowe, a także śnieg, deszcz, wiatr i niesione z nim przedmioty (np. szyszki, gałązki) grożące powstaniem wgnieceń i zarysowań.

Na walory estetyczne – kolejny istotny punkt na liście zalet dobrego systemu rynnowego – wpływ ma również odporność na korozję. Przejawiają ją łatwe w utrzymaniu i w dodatku niedrogie systemy z PCV, te wielowarstwowe, powlekane ocynkiem oraz warstwą ochronną, porządne, lecz stosunkowo trudne w instalacji systemy rynnowe, a także miedziane. Te ostatnie potrafią wytrzymać dzięki obrastaniu patyną aż trzysta lat, kosztują jednak niemało, a i nie w każdej sytuacji można je zastosować.

Średnica głównych elementów systemu

Oprócz materiału wykonania niezwykle ważny jest prawidłowy dobór średnicy rynien i rur spustowych, warunkujący ich wydajność – mówi ekspert z firmy Dachy Abramczyk.

Nawet bowiem najtrwalszy i najlepiej prezentujący się system rynnowy nie spełni naszych oczekiwań, jeśli średnica przekroju jego elementów będzie zbyt mała w stosunku do długości dachu i wysokości połaci.

Na podstawie tych zmiennych, jak również odległości w poziomie między kalenicą a narożnikiem, wylicza się tzw. efektywną powierzchnię dachu. Jeśli wynosi ona więcej niż 100 m. kw, rury spustowe powinny mieć średnicę wynoszącą 110-120 mm, a rynny – 150 lub 190 mm. Jeżeli zaś efektywna powierzchnia dachu nie przekracza 50 m kw., wówczas rynny mogą mieć 100 mm, a rury spustowe 75-80 mm średnicy.

Inne zmienne warunkujące wydajność

Wydajność systemu rynnowego zależy również od tego, czy na jednej ścianie znajduje się więcej rur spustowych. Większa ich liczba pozwala na zmniejszenie średnicy każdej z nich, jako że do każdej spływa woda z de facto mniejszej powierzchni. Przekrój rynien powinien być natomiast większy w przypadku wyjątkowo stromego dachu lub gdy planujemy wyposażyć system w siatkę ochronną uniemożliwiającą zapchanie rur i rynien przez liście, gałązki, szyszki, igły sosnowe itp. Warto też pamiętać, że rynny półkoliste bądź półeliptyczne będą się cechować większą efektywnością niż rynny prostokątne, zaś ich pogłębienie dodatkowo zabezpieczy przed wychlapywaniem się wody w czasie gwałtownej ulewy.