Materiał Partnera

Sortowanie odpadów komunalnych. Jak to działa?

Sortowanie odpadów komunalnych. Jak to działa?

Ludzie produkują coraz więcej odpadów – przeciętny Polak ok. 300 kg rocznie. To ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dlatego też coraz bardziej wzrastają wymagania dotyczące segregacji odpadów komunalnych. Selektywna zbiórka pozwala ograniczyć ilość śmieci, które trafiają na wysypiska i odzyskać surowce wtórne. Jak w praktyce wygląda sortowanie odpadów komunalnych? Wyjaśniamy krok po kroku.

Dzięki segregowaniu odpadów komunalnych surowce wtórne można przetworzyć na nowe materiały. Oszczędzamy zatem miejsce na wysypiskach, zużycie surowców naturalnych, energii. Do atmosfery trafia mniej zanieczyszczeń, a do środowiska mniej substancji długo się rozkładających oraz ścieków. Według obowiązujących od 2017 roku przepisów śmieci zbiera się do pojemników w kilku kolorach. Gospodarstwa domowe, które nie segregują odpadów płacą więcej za ich odbiór.

Prawidłowa segregacja

Metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty) – powinny do niego trafić plastikowe butelki po napojach (odkręcone i zgniecione), nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, kartony po mleku czy sokach, opakowania po środkach czystości i kosmetykach, plastikowe reklamówki, folie, aluminiowe puszki po napojach, puszki konserwowe, folia aluminiowa, kapsle, metalowe zakrętki, metale kolorowe. Papier (pojemnik niebieski) – możesz wrzucić do niego opakowania papierowe, kartony, tektury, ulotki, katalogi, gazety, kartki, zeszyty, książki, papier pakowy, papierowe torby. Szkło (pojemnik zielony) – w niektórych gminach można spotkać także oddzielne pojemniki na szkło bezbarwne, w kolorze białym. Do takich koszy możesz wyrzucić butelki i słoiki po żywności oraz napojach, a także szklane opakowania po kosmetykach. Odpady biodegradowalne (pojemnik brązowy) – to wszelkie odpadki po warzywach i owocach, np. obierki, gałęzie krzewów i drzew, trawa, liście, kwiaty, trociny, kora drzew, surowe drewno, resztki jedzenia. Cała reszta odpadów komunalnych, które nie nadają się do recyklingu, trafia do dowolnego pojemnika jako odpady zmieszane.
Pamiętaj, jednak, by nie wrzucać do niego śmieci niebezpiecznych, np. zużytego sprzętu elektronicznego, żarówek, akumulatorów, baterii, opakowań po żrących chemikaliach lub leków. Możesz je oddać do wyznaczonych sklepów i aptek albo punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – wyjaśnia ekspert z firmy Lekaro.

Co dalej dzieje się z odpadami?

Posortowane odpady komunalne może zabierać kilka śmieciarek lub jedna, z kilkoma przegrodami na różne typy surowców. W sortowni śmieci zostają mechanicznie oczyszczone. Jeśli twoja gmina tego nie zaleca, nie musisz więc myć opakowań. Dzięki recyklingowi z odpadów wtórnych powstają nowe przedmioty. Szkło i aluminium można na przykład przetwarzać wręcz w nieskończoność. Do ponownego wykorzystania nadają się też tworzywa sztuczne – z 35 plastikowych butelek może powstać polarowa bluza! Z kolei dzięki 95 kilogramom makulatury ocaleje jedno drzewo.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy