Materiał Partnera

Najważniejsze parametry techniczne okien

Najważniejsze parametry techniczne okien

Okno bez wątpienia jest bardzo istotnym z punktu widzenia naszego komfortu elementem konstrukcyjnym domu – zapewnia dostęp do światła, umożliwia wentylację pomieszczeń, poprawia estetykę wnętrz. Ale jednocześnie stanowi słaby punkt naszych murów, bowiem to właśnie przez okna ucieka ciepło z pomieszczeń i mogą do środka wejść niepożądani goście. Dlatego ważne jest wybranie okna o odpowiednich parametrach technicznych.

Izolacyjność cieplna

Wyrażana we współczynniku przenikania ciepła, w specyfikacji technicznej okien oznaczana symbolem U. Zgodnie z obowiązującymi przepisami współczynnik ten powinien wynosić nie więcej niż 1,6 W/m2·K, jednak im niższa jego wartość, tym lepiej. Dlaczego?
Współczynniki przenikania ciepła mówi nam, jak wiele ciepła jest w stanie przejść przez przegrodę o danej powierzchni – mówi specjalista firmy Unitec, specjalizującej się w produkcji wysokiej jakości okien aluminiowych i PCV – Jeśli okno jest w stanie ograniczyć przenikanie energii cieplnej na zewnątrz, oznacza to, że nasze zapotrzebowanie na tę energię spada. To kwestia bardzo istotna z punktu widzenia komfortu oraz kosztów eksploatacji obiektu. Dobrze izolowane pomieszczenia utrzymują stałą temperaturę przez dłuższy czas, a zatem koszt ich ogrzewania jest dużo niższy, niż przy oknach o wysokim współczynniku przenikalności cieplnej.
Dobór okien o odpowiednio wysokich parametrach izolacyjnych jest istotny dla każdego obiektu, jednak szczególną rolę odgrywa w przypadku domów pasywnych i ekologicznych, konstruowanych specjalnie z myślą o minimalizowaniu zapotrzebowania na energię cieplną. Od czego jednak zależy współczynnik przenikania ciepła? Przede wszystkim od materiałów zastosowanych w produkcji okien. Najlepsze rezultaty pod tym względem zapewniają okna z ramami z aluminium.

Izolacyjność akustyczna

Czyli zdolność okien do tłumienia hałasów dobiegających z zewnątrz budynku. Izolacyjność akustyczna wyrażana jest w decybelach (db) i im większa jest jej wartość, tym lepiej dla naszego komfortu. Oznacza ona, że okno jest wstanie „pochłonąć” daną wartość natężenia dźwięków – przykładowo okna o izolacyjności na poziomie 30 db obniżają natężenie hałasu o właśnie taką wartość. Przyjmuje się, że różnica między poziomami izolacyjności ścian i okien nie powinna być większa niż 10 db.

Zabezpieczenia antywłamaniowe

Nie ma okien, które całkowicie powstrzymałyby włamywacza od wdarcia się do naszego domu. Są jednak takie, które potrafią go powstrzymać na tyle, żeby na miejsce mogły dotrzeć służby ochroniarskie lub policja. Podobnie jak w przypadku drzwi wyróżnia się kilka klas odporności okien na włamanie – zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami klas tych jest siedem, im wyższe ich oznaczenie, tym lepsza ochronią wnętrza przed niepożądanym wejściem. W celu dodatkowego zabezpieczenia okna wyposażane są w takie akcesoria jak wkładki antyrozwierceniowe czy zaczepy antywyważeniowe.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy