Materiał Partnera

Na czym polega certyfikacja betonu?

Na czym polega certyfikacja betonu?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. beton towarowy otrzymał status wyrobu budowlanego podlegającego znakowaniu znakiem budowlanym. Dlatego też przeprowadza się certyfikację betonu, dobrowolną bądź obowiązkową, która niesie ze sobą szereg korzyści dla przedsiębiorstwa. Jakie są zalety certyfikacji betonu i jak powinien przebiegać ten proces?

 

Korzyści wynikające z certyfikacji betonu

 

Certyfikacja betonu towarowego to szereg korzyści dla przedsiębiorstwa. Dzięki temu materiał ten można znakować znakiem budowlanym. To przede wszystkim gwarancja odpowiedniej jakości betonu, co jest podstawą bycia renomowanym producentem. Certyfikacja betonu towarowego zwiększa zaufanie odbiorcy, który dodatkowo może zastosować złagodzone kryteria w ocenie identyczności materiału. Wzrasta bowiem powtarzalność produkcji betonu oraz minimalizuje się ryzyko jego różnorodności pod kątem kluczowych parametrów i właściwości.

 

Co więcej, certyfikacja betonu towarowego niesie ze sobą korzyści finansowe. Producent może wówczas znacznie poszerzyć grono odbiorców, ponieważ jego wyrób będzie spełniał wymogi narzucone przez specyfikację projektową. Sam proces produkcji poddawany będzie kontroli, więc eliminuje się w ten sposób błędy produkcyjne i związane z nimi straty.

 

Jak przebiega certyfikacja betonu?

 

Certyfikacja betonu znana jest też jako certyfikacja zgodności systemu ZKP dla betonu. Należy więc zacząć od wdrożenia ZKP, czyli Zakładowej Kontroli Produkcji. Zadanie to mogą wykonać wyłącznie jednostki spełniające wszelkie wymagania formalne, a przykładem takiej jednostki jest TBF Systemy Jakości z siedzibą w Warszawie. Po indywidualnej inspekcji na zakładzie produkcyjnym, w tym szczegółowej ocenie cyklu produkcyjnego czy systemu pracy pracowników podejmuje się decyzje odnośnie procedur, które w ramach ZKP będą wdrażane tak, aby produkcja betonu była zgodna m.in. z wymaganiami normy PN-EN 206.

 

Następnym etapem jest opracowanie dokumentacji systemowej ZKP, która jest niezbędna do wdrożenia systemu. Zawiera ona m.in. opisy procedur i instrukcje dotyczące nadzoru nad urządzeniami produkcyjnymi, transportem betonu czy końcowej oceny parametrów gotowego wyrobu. Pod kątem wprowadzanych zmian przeszkalani są również pracownicy. Na koniec składa się odpowiednią dokumentację w jednostce notyfikacyjnej, która później przeprowadza inspekcję i na jej podstawie wydaje certyfikat. Należy jednak mieć na uwadze, że wdrożony system ZKP wymaga dalszego nadzoru.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy