Materiał Partnera

Metody uzdatniania gleby

Metody uzdatniania gleby

Kiedy podłoże w ogrodzie jest słabe, warto zdecydować się na jego uzdatnienie. Ma ono na celu podniesienie urodzajności gleby. Szczególnie konieczne jest w miejscach, w których znaleźć mają się krzewy, rabaty roślinne, warzywnik lub po prostu trawnik. Przedstawiamy wybrane metody uzdatniania gleby.

Piaskowanie

Tę metodę uzdatniania podłoża stosuje się na zwięzłe gleby ilaste i gliniaste, które są nieprzewiewne, a czasami bardzo wilgotne. Sposób ten polega na rozsypaniu żwiru lub grubego piasku w warstwie grubości wynoszącej 2 cm lub więcej, w zależności od stanu podłoża. Zabieg, wykonywany jednorazowo, poprawia przepuszczalność i przewiewność gleby, która w wyniku tych zabiegów szybciej osycha, co umożliwia łatwiejszą wymianę gazową.

Iłowanie

Stosowane w celu poprawienia spójności gleby. Ma to wpływ na poprawę jej wilgotności oraz spowolnienie procesu wymywania do niższych warstw składników pokarmowych. Iłowanie wykonuje się jesienią poprzez nawiezienie i rozsypanie gliny na powierzchni gruntu w co najmniej kilkucentymetrowej warstwie. Zabieg wykonuje się raz na kilka lat.

Zakwaszanie

Metodę tę wykorzystuje się wtedy, gdy konieczna jest radykalna zmiana poziomu zakwaszenia. W tym celu ziemie wymienia się na mieszankę zawierającą co najmniej 50% wysokiego, nieodkwaszonego torfu lub regularnie stosując nawozy zakwaszające, mieszając gleby z siarką (na jesieni), przekopując gleby z trocinami, bądź ściółkując gleby materiałami zakwaszającymi.

Odkwaszanie

W celu odkwaszenia gleby stosować można wapno węglanowe lub wapno dolomitowe. Nie wolno wtedy stosować obornika, ani żadnych nawozów, które zawierają azot. Obornika można używać naprzemiennie z wapnem (co drugi rok).

Wzbogacanie próchnicą

Próchnica w glebie sprzyja powstawaniu struktury gruzełkowatej (jest ona lepiszczem gleby), wiąże szkodliwe metale ciężkie w nierozpuszczalne kompleksy, zwiększa pojemność wodną i przyspiesza rozwój korzeni (zawiera substancje wzrostowe). Ponadto, próchnica stanowi źródło składników mineralnych, które potrzebne są roślinom, stanowi źródło pokarmu dla mikroorganizmów glebowych oraz zatrzymuje składniki pokarmowe jakie zawarte są w nawozach mineralnych i uwalnia je zgodnie z potrzebami roślin.

Pozostałe metody

Poza wyżej wymienionymi sposobami na uzdatnianie gleby, warto wymienić jeszcze:
  • odchwaszczanie (zagłuszanie chwastów roślinami szybko wschodzącymi),
  • odłogowanie (wyłączanie z uprawy intensywnie użytkowanej gleby na jeden sezon),
  • osuszanie (wysianie roślin na zielone nawozy),
  • regulówkę (spulchnianie gleby na głębokość trzech szpadli).
-Metod uzdatniania gleby jest wiele, jednak każdą z nich stosować należy w innym przypadku. Warto dobrać sposób względem potrzeb podłoża w waszym ogrodzie, dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze metody, należy dokładnie się mu przyjrzeć – radzi ekspert reprezentujący firmę Geotest.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy