Materiał Partnera

Jakie standardy musi spełniać woda chłodnicza?

Jakie standardy musi spełniać woda chłodnicza?

Odpowiednie standardy wody chłodniczej w istotny sposób przekładają się na trwałość instalacji. Poważny problem podczas eksploatacji układów chłodzenia stanowią niekorzystne procesy, które prowadzą do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, porastania mikrobiologicznego wewnątrz układu, a także korozyjnego niszczenia elementów konstrukcyjnych instalacji. Każdy z tych procesów związany jest ze środowiskiem wodnym i ma źródło w niepoprawnym przygotowaniu wody, jako czynnika chłodzącego. Czym powinna charakteryzować się woda chłodnicza?

Parametry wody chłodniczej

W procesach chłodniczych spotkać można skraplacze powietrzne, wodne, natryskowo-wyparne. Skraplacze wodne występują z otwartym obiegiem wody chłodzącej oraz zamkniętym. Układ otwarty polega na poborze wody z sieci wodociągowej, lub otwartego zbiornika wodnego. W układach zamkniętych natomiast woda, która opuszcza skraplacz, przepływa do wieży chłodniczej. Woda chłodnicza przeznaczona do układów chłodzenia powinna charakteryzować się niską twardością, która zapobiega wytrącaniu osadów. Twardość takiej wody zwykle powinna mieć przedział od 35 do 70 mg/dm3 Ca przeliczając na CaCO3 (od 2 do 40n). Odkładanie osadów w instalacji przyczynia się do uszkodzeń, a także ogranicza wydajność wymiany ciepła. Uzdatnienie wody, która jest czynnikiem chłodniczym, wymaga także utrzymania odpowiedniego dla instalacji odczynu oraz czystości biologicznej. Niezbędne jest również usunięcie tlenu, jonów siarczanowych i chlorkowych. Woda chłodnicza powinna być także całkowicie pozbawiona mętności. Absolutnie nie może mieć żadnego zapachu, ani być skażona biologicznie. Zawartość substancji organicznych powinna występować na bardzo niskim poziomie.

Dlaczego warto badać stan wody?

Zanieczyszczona woda powoduje duże ryzyko powstawania korozji w instalacji. Powierzchnie wymiany ciepła mogą zostać pokryte warstwą kamienia kotłowego, który stanowi doskonałe środowisko dla rozwoju mikroorganizmów. W efekcie dochodzi również do zamulania instalacji wody chłodzącej. Nieodpowiedni stan wody chłodniczej może spowodować także obniżenie intensywności chłodzenia skraplacza.

Jak mówi pracownik firmy ESC Global oferującej badania laboratoryjne parametrów wody: Woda chłodnicza zapewnia prawidłową pracę instalacji, a tym samym przyczynia się do czystości poszczególnych jej elementów. Zbyt duże zasolenie i twardość wody to przyczyna powstawania kamienia i korozji, które niszczą układ. Równocześnie obniża się efektywność systemu chłodzenia i wymaga on więcej energii do pracy. Poza tym, w takiej wodzie mogą rozwijać się grzyby i bakterie, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i tworzą osady biologiczne. Właśnie dlatego, warto wykonywać regularne badania fizykochemiczne wody i uzdatniać wodę chłodzącą.  

Decydując się na wykonanie badań fizykochemicznych wody chłodzącej, należy skorzystać z oferty jedynie profesjonalnych laboratoriów. Akredytowane placówki, które wykorzystują wysokiej klasy urządzenia to gwarancja rzetelnego pomiaru.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy